Bilde

Kina: Livstid i fengsel for kritikk av staten

Signer aksjonen

Se brevet vi sender

26 759 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

DELShare Copy 4Created with Sketch.backgroundLayer 1DELShare Copy 4Created with Sketch.backgroundLayer 1DEL
Ilham Tohti er dømt til livstid i fengsel for å kritisere kinesiske myndigheter på grunn av deres diskriminering av uigurene, en etnisk minoritet som for det meste holder til nord-vest i Kina.
Publisert: 26. sep 2016, kl. 13:18 | Sist opdatert: 8. nov 2018, kl. 11:28
Dette er saken:
Ilham Tohti er en økonomiprofessor ved «Central University for Nationalities» (Minzu University) i Beijing. For mange år siden startet Ilham nettsiden «Uighur Online» hvor han kommenterte menneskerettighetsbrudd mot uigurere og andre minoriteter i Kina. Selv om alt rundt nettsiden var en legitim bruk av ytringsfriheten, har siden blitt stengt flere ganger.
 
I januar 2014 ble Ilham arrestert. I fem måneder ble han holdt i isolasjon, og advokatene hans forteller at han ikke fikk mat på 10 dager. Det tok seks måneder før han fikk treffe advokatene sine. Da hadde han gått ned 16kg. I september 2014 ble Ilham dømt til livstid i fengsel for «separatisme», en anklage kinesiske myndigheter ofte tar i bruk mot uigurere som uttaler seg om menneskerettighetsbrudd.
 
I fengsel har han utviklet en rekke helseproblemer som han ikke får tilstrekkelig behandling for. 

Angrep på uigurere
Uigurere er en etnisk minoritet som for det meste holder til i nord-vest-Kina, hvorav flesteparten er muslimer. Siden 1980-tallet har de blitt ofre for systematiske og omfattende menneskerettighetsbrudd. Mange har blitt vilkårlig fengslet og utsatt for tortur eller annen mishandling. Den uiguriske kulturen er under sterk og systematisk press, blant annet gjennom omfattende begrensninger på uigurenes mulighet til å bruke sitt eget språk eller utøve religionen sin. For eksempel er det forbudt for både statsansatte og barn under 18 år å be i moskeer. 

Amnesty International anser Ilham Tohti for å være en samvittighetsfange,  fengslet for å ha utøvet sin ytringsfrihet på fredelig vis. Hans kone og to sønner er også under overvåkning. 

Amnesty krever at:
  • Myndighetene løslater Ilham Tohti umiddelbart og uten betingelser.
  • Lokale fengselsmyndigheter sørger for at Ilham Tohti ikke utsettes for tortur eller annen mishandling i fengsel.
  • Lokale fengselsmyndigheter sørger for at Ilham Tohti får ha regelmessig kontakt med familien og advokatene sine, at det utføres en uavhengig medisinsk undersøkelse,  og at han får den medisinske behandlingen han trenger.
Signaturene sendes til statsminister Li Keqiang.

Bli med å samle underskrifter!

Solidaritetsmarkering

Torsdag 25. oktober markerte Amnesty at den fengslede økonomiprofessoren tilbrakte sin femte bursdag i fengsel. Dette ble markert med en solidaritetsaksjon. 

Tohti er dømt til livstid i fengsel for å ha kritisert den systematiske undertrykkingen av uigurene. Det er uvisst hvordan han har det i fengselet. Familien hans har ikke besøkt ham på mange måneder. Datteren til Tohti, Jewher Ilham, bor i USA og har ikke hatt kontakt med familien på lang tid. Hun frykter at de ikke tør å kontakte henne på grunnen av massearrestasjonene av uigur som pågår i Xinjiang-regionen.

Amnesty har rapportert om flere tilfeller der uigur har hatt kontakt med familie i utlandet og blitt arrestert og sendt til omskoleringsleirer etterpå. Dette skaper en enorm frykt.

Her er aktivister og frivillige i øst som deltar i solidaritetsaksjonen for Tohti.

Fire år siden arrestasjon

Den 15. januar var det nøyaktig fire år siden Tohti ble arrestert. Her kan du lese hvordan kinesiske myndigheter har sørget for at det autonome området Xinjiang Uygur nærmest fungerer som en politistat.

Forverret forfølgelse

Forfølgelsen av uigurene har forverret seg den siste tiden, og det er foretatt flere arrestasjoner. Dette gjør at kona til Ilham Tohti for tiden ikke tør å reise til Xinjiang for å besøke ham i fengselet.

Tohti sin datter, Jewher, har bekreftet overfor Amnesty at den 25 år gamle kusinen hennes ble dømt til 10 års fengsel i desember (2017). I likhet med Tohti er hun dømt for «separatisme». Trolig har 25-åringen vært fengslet siden desember 2016 etter at politiet overvåket mobiltelefonen hennes og fant bilder av Ilham Tohti og Radio Free Asias rapport om ham.

Tildelt menneskerettighetspris

Den 30. juni ble Ilham Tohti tilkjent 2017 Weimar Human Rights Prize. Les mer her.

EU gjentok kravet om løslatelse

I et møte i forbindelse med menneskerettighetsdialogen mellom EU og Kina, gjentok EU sitt krav om løslatelse av Ilham Tohti og Liu Xiaobo. Les mer her.

Soningsforhold noe bedret

Amnesty har fått informasjon om at Ilham Tohtis soningsforhold har blitt noe bedre. Det er blant annet gitt tillatelse til at kona kan besøke ham i fengselet én gang hver tredje måned. Det er dessverre kostbart for henne å reise til fengselet og hun får heller ikke fri fra jobben for å besøke ham, derfor vil det kun bli i sommerferier og vinterferier at hun kan dra på besøk. I tillegg får Ilham Tohti nå også motta penger fra familien hver tredje måned. Dette gjør at han kan handle litt ekstra mat som et tilskudd til fengselsmaten han får servert.

Sendt signaturer

I dag har vi sendt 27 715 signaturer til statsminister Li Keqiang. Tusen takk til alle som har signert!

Sendt solidaritetsbrev

I dag har vi sendt 401 solidaritetsbrev til Ilham Tohti i fengselet der han soner sin livstidsdom. Det er dessverre stor sannsynlighet for at han ikke vil motta disse solidaritetsbrevene, men etter det Amnesty kjenner til er det mulig at han vil få bedre behandling i fengsel som et resultat av at han mottar solidaritetsbrev fra hele verden.

Tusen takk til alle som har skrevet kort, brev og andre hilsener til Ilham Tohti. Det er uansett viktig at kinesiske myndigheter vet at det er internasjonal oppmerksomhet rundt situasjonen til Ilham Tohti.

Tre år siden fengsling

I forbindelse med treårsdagen for fengslingen av Ilham Tohti har Amnesty gjengitt en kinesisk transkripsjon av et intervju Ilham Tohti ga i desember 2012. Her går det frem at Ilham Tohti ble klar over at han kom til å bli fengslet da han innså at myndighetene samlet «bevis» fra 11 fengslede uiguriske studenter. Intervjuet avdekker hvordan Ilham Tohti og familien ble systematisk trakassert av myndighetene i årene før arrestasjonen. Blant annet ble den 6 år gamle sønnen hans hindret fra å gå på skolen da myndighetene fratok gutten sin husstandstilhørighet.

EU-parlamentet vedtok resolusjon om Kinas menneskerettighetsforpliktelser

Den 15. desember ble EU-parlamentet enige om å vedta en felles resolusjon om Kinas menneskerettighetsforpliktelser, da spesielt knyttet til Ilham Tohti.

Resolusjonen slår blant annet fast at Ilham Tohti og hans fengslede støttespillere må løslates umiddelbart og betingelsesløst, at Ilham Tohti får tilbake retten til å undervise og at han får full bevegelsesfrihet både i og utenfor Kina.

Videre legges det til at mens Xinjiang-regionen, der uigurene hovedsakelig er lokalisert, har opplevd gjentatte utbrudd av etnisk uro og vold, har Ilham Tohti alltid avvist separatisme og vold og søkte forsoning basert på respekt for uigurenes kultur.

Mottok pris for innsatsen for uigurenes rettigheter

Ilham Tohti fikk i dag Martin Ennal Award for sin årelange innsats for uigurenes rettigheter. Les mer om dette her.

Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
  • Retten til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser (artiekkel 19).
Kina

Om du vil lese mer om Kina og hvilke menneskerettighetsbrudd som foregår der, så kan du trykke her.

Premier of the People’s Republic of China

Li Keqiang

The State Council General Office

2 Fuyoujie, Xichengqu

Beijingshi 100017

People’s Republic of China 

 


Your excellency,
 
I am writing to express my deep concern regarding the imprisonment of professor Ilham Tohti. Tohti has been sentenced to life imprisonment accused of “separatism” although he in reality only has spoken out against human rights violations against ethnic and religious minorities.
 
Ilham Tohti has commented on the situation of Uighurs in China for many years. His “Uighur Online” website reported human rights violations suffered not only by Uighurs but also by ethnic Han Chinese. The website has been shut down by the authorities several times.
Ilham Tohti was openly critical of government policies in the XUAR, where Uighurs face widespread discrimination in employment, education, housing, and curtailed religious freedom as well as political marginalization. He has consistently opposed violence and has worked peacefully to build bridges between ethnic communities in accordance with Chinese laws.
 
Tothi is a human rights defender and a prisoner of conscience. I therefore urge you to release him immediately and unconditionally.
 
I further call on you to ensure that local prison authorities guarantee that Ilham Tohti is not tortured or ill-treated in detention and that he has regular access to family and lawyers, that he receives an independent medical examination and any medical treatment he needs.
 
Finally, I request that you allow Ilham Tohti to move to a prison closer to his family, so that it is easier for them to visit him.
 
Yours sincerely,