Bilde
AKSJON: Tanzania

Kan bli tvangsflyttet for å gi plass til turister

Signer aksjonen under:

Jeg krever at myndighetene stanser den voldelige tvangsutkastelsen av masaiene!Se brevet vi sender

10 459 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

Del    
Masai-folket i Tanzania står i fare for å bli kastet ut med tvang for å gi plass til turister. Krev at myndighetene snur!
Publisert: 10. aug 2022, kl. 14:49 | Sist oppdatert: 11. aug 2022, kl. 09:28

Mer enn 70 000 masaaier i Loliondo nord i Tanzania står i fare for å bli kastet ut fra sine hjem og miste tilgangen til sine beiteområder som de har brukt i uminnelige tider.

Myndighetene vil bruke området til jaktturisme.

Møtt med tåregass og skudd

7. juni ankom 700 politifolk, parkvoktere, militære og andre sikkerhetsstyrker for å igangsette tvangsutkastelse av masaiene.

To dager senere brøt det ut demonstrasjoner i flere av masai-landsbyene. Demonstrantene fjernet på fredelig vis markeringene som sikkerhetsstyrkene hadde satt ut for å avgrense det aktuelle landområdet.

Dette ble møtt med tåregass og skytevåpen av sikkerhetsstyrkene. Mange av demonstrantene ble skadet, og flere fikk skuddskader. Krev at myndighetene stanser den voldelige tvangsutkastelsen av masaiene!

Forsøk på tvangsutkastelse

Denne konflikten har pågått siden 1992, da Tanzania ga en jaktkonsesjon for det 1500 kvadratmeter store området til et Dubai-basert jaktselskap.

Masaiene, som i hovedsak lever av buskapshold, er avhengig av dette beiteområdet. De ble ikke hørt i forkant av myndighetenes vedtak, og de har heller ikke gitt sitt samtykke til vedtaket.

Myndighetenes inngripen i juni er det fjerde forsøket på tvangsutkastelse av masaiene.

Det skjedde på tross av en kjennelse i Den østafrikanske domstolen, som krever stillstand i saken inntil den er ferdigbehandlet i rettssystemet. Dom i saken er ventet i september.

25 masaier arrestert

Dagen før demonstrasjonene brøt ut, ble over 20 masaier arrestert. Disse har blitt siktet for å ha konspirert til drap på en politimann.

Denne politimannen døde i tumultene som oppstod da sikkerhetsstyrkene grep inn overfor de fredelige demonstrantene – dagen etter arrestasjonene.

Ytterligere fem personer er blitt siktet for dette drapet.

Amnesty krever at myndighetene i Tanzania:

  • Stopper all virksomhet i masaienes landområde inntil masaiene eventuelt har gitt sitt frie og informerte samtykke til dette.
  • Etterforsker maktbruken mot demonstrantene.
  • Umiddelbart løslater de til sammen 25 masaiene som er arrestert i forbindelse med deltakelse i fredelige demonstrasjoner og frafaller alle anklager mot dem.

Signaturene blir sendt til Tanzanias president Suluhu Samia Hassan.

Menneskerettigheter
Urfolksrettigheter:
  • Urfolksrettigheter handler ofte om rettigheter til bruk av landområder og tilhørende naturressurser.
  • Prinsippet om fritt, forhåndsinformert samtykke (Free Prior Informed Consent, FPIC) innebærer at urfolk har rett til informasjon om planlagte inngrep og rett til uten bindinger å kunne ta stilling til inngrepet, før beslutninger fattes.
  • Urfolks rett til et fritt, forhåndsinformert samtykke i tiltak som påvirker dem er et internasjonalt anerkjent prinsipp som bl.a. er forankret i FNs urfolksdeklarasjon DRIPS_en.pdf (un.org).
Visste du at...
Masai
  • Maasai er et folk i savanneområdet øst for Victoriasjøen i Kenya og Tanzania.

  • Deres tradisjonelle ervervsform er ensidig basert på buskapshold, hovedsakelig fe, men også sau og geit.

Kilde: Store norske leksikon

President Suluhu Samia Hassan
President's Office
Utumishi Street, P.O. BOX 670,
Dodoma, Tanzania
Email: [email protected]
Twitter: @SuluhuSamia

Your Excellency,

I am writing to express my concern about the ongoing security operation in the town of Loliondo, in the Arusha Region of Northern Tanzania, and the arbitrary arrests and detention of 25 members of the Maasai community for exercising their rights to freedom of expression and peaceful assembly.

On 7 June, a security operation consisting of around 700 people, mostly police, park rangers, military and other security forces, arrived at Loliondo to implement the authorities’ plans to seize 1500 kilometres squared of the communal land of the Maasai people. On 9 June, soldiers used force to disperse community members in four villages (Ololosokwan, Oloirien, Kirtalo and Arash) who had gathered to protest the demarcation exercise by removing the beacons that the security had placed marking the boundaries of the land that the Maasai lay claim to. According to two eyewitnesses, security forces started shooting at the protesters with firearms and also used teargas. Many sustained injuries, some bullet wounds.

Before the day of the protest, around 20 members of the Maasai community, some village elders, were arbitrarily arrested; 10 of them as they were meeting to discuss state plans to demarcate the parcel of land. On 16 June they were falsely charged with the murder of a policeman. They were arrested even before the policeman was killed. The statement of offence has since been amended four times to be conspiracy to murder, while also adding five persons to the list of accused persons.

The demarcation of the Maasai’s land happened contrary to the court orders by the East African Court of Justice. Furthermore, eviction from their ancestral lands in the absence of their free prior and informed consent will violate their human rights and will take away their livelihoods and impact their traditional way of life. Police force caused serious injury and risked the lives of the Maasai community members.

I urge you to suspend the proposals for the development of the Maasai lands until the Maasai community has given their free, prior and informed consent through a meaningful consultation process and to ensure an effective investigation into the use of force against protesters. I also call on you to order the immediate release of 25 Maasai community members detained for their peaceful participation in the anti-eviction protests and drop the charges against them.

Yours sincerely,