Bilde
AKSJON: USA

Historisk mulighet: Steng Guantánamo

Signer aksjonen under:

Steng Guantánamo!

Se brevet vi sender

10 233 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

Del    
President Joe Biden har uttalt at han vil stenge Guantánamo. Nå må vi øke presset: Få Biden til å stenge fengselet for godt!
Publisert: 15. Mar 2021, kl. 14:57 | Sist oppdatert: 26. Mar 2021, kl. 09:19

Interneringsleiren på Guantánamo Bay er verdenskjent for brutal tortur og for å huse fanger uten tiltale eller dom.

USAs president Joe Biden har tidligere uttalt at fengselet må stenges:

Derfor har vi en historisk mulighet til påvirke! Signer aksjonen og vis president Joe Biden at verden følger med. Han må holde ord og stenge Guantánamo for godt!

USA skal ikke torturere. Vi skal forsvare rettighetene til de vi stiller til ansvar. Og vi skal stenge interneringsleiren på Guantánamo Bay.

Joe Biden, på en konferanse i 2009 fra tiden han var visepresident.

14 år bak murene uten tiltale eller dom

Siden Guantánamo ble åpnet i 2002 har nesten 800 mennesker blitt holdt fengslet der. Én av dem er Mohamedou Ould Slahi.

Mohamedou satt 14 år i interneringsleiren på Guantánamo uten dom. Han ble utlevert til amerikanske agenter i sitt hjemland Mauritania. Han ble utsatt for grov tortur i fengselet.

I et forsøk på å få meg til å tilstå, utsatte amerikanske agenter meg for tortur og annen grusom og umenneskelig behandling. Som om det å miste min frihet, mitt livsgrunnlag og bli tvunget til å skilles fra mine nærmeste ikke var grusomt nok.

Mohamedou Ould Slahi

Mohamedou Ould Slahi satt 14 år på Guantánamo uten dom.

Etter stort internasjonalt press ble Mohamedou endelig løslatt i 2016. Men fortsatt sitter det 40 menn fengslet på Guantánamo – helt uten tilgang på grunnleggende menneskerettigheter.

Du kan bidra til at 2021 blir året hvor Guantánamo stenges for godt. Signer aksjonen og krev at fengselet stenges!

Utbredt bruk av tortur

Under fengslingen på Guantánamo ble Mohamedou angivelig nektet søvn i nesten 70 dager i strekk, utsatt for strobelys og kontinuerlig høy heavy metal-musikk. Han ble utsatt for trusler selv og trusler ble rettet mot familien hans, han ble truet med hunder, kalde temperaturer, kaldt vann, fysiske overgrep og matmangel.

I løpet alle årene i fengselet ble Mohamedou aldri siktet for en forbrytelse. Sammen med flere andre menneskerettighetsorganisasjoner arbeidet Amnestys medlemmer og støttespillere for at han skulle få en rettferdig rettssak eller løslates. I 2016 ble han endelig løslatt etter å ha tilbragt 14 år i fengselet.

Mohamedous historie er dessverre ikke unik. Mange som har vært fengslet på Guantánamo har beskrevet tortur og annen mishandling, inkludert berøvelse av sanseinntrykk og søvn , å bli utsatt for høy musikk, ekstreme temperaturer, seksuell ydmykelse og voldelig avstraffelse.

De trenger din hjelp

I 2021 sitter det fremdeles 40 menn fengslet på Guantánamo. Disse er alle muslimer, de fleste holdes uten siktelser, og flere har blitt torturert av amerikanske myndigheter. Ingen av de har fått en rettferdig rettsak.

Behandlingen av disse fangene er åpenbare menneskerettighetsbrudd som president Joe Biden må stanse nå!

Dette er fengslinger som er sterkt knyttet til flerfoldige tilfeller av lovbrudd fra myndighetene gjennom årene – hemmelige overføringer, avhør uten kontakt med omverden, tvangsforing etter sultestreiker, tortur, tvungne forsvinninger og totalt fravær av rettferdig rettergang.

Daphne Eviatar, leder for programmet «Sikkerhet med menneskerettigheter» ved Amnesty International USA

Må sikre rettferdighet

Denne saken handler ikke kun om Mohamedou eller de 40 menneskene som fortsatt holdes fengslet på Guantánamo.

Det handler også om all urett som er blitt begått i interneringsleirens historie og den vedvarende mangelen på å ta ansvar og rette opp i uretten som er begått.

Det handler også om fremtiden, om å bevege seg inn i en tid hvor amerikanske myndigheter søker reell og vedvarende rettferdighet og forplikter seg til å være en genuin forsvarer av menneskerettighetene.

Etter en periode med mange store utfordringer knyttet til sosial rettferdighet og miljø, har president Biden og hans administrasjon definitivt mye å ta tak i. Likevel må de prioritere å stenge Guantánamo, finne en lovlig løsning for hver eneste sak og forplikte seg helt og holdent til å overholde USAs internasjonale menneskerettslige forpliktelser.

Amnesty krever at amerikanske myndigheter:

  • Stenger fangeleiren på Guantánamo umiddelbart.
  • Sørger for at alle innsatte på Guantánamo enten blir løslatt eller tiltalt og stilt for en sivil domstol, uten bruk av dødsstraff.
  • Sørger for at alle som har blitt utsatt for tortur eller annen mishandling på Guantánamo får tilgang til rehabilitering og erstatning.
  • Sørger for at alle som er ansvarlig for tortur og tvungne forsvinninger i sammenheng med USAs såkalte krig mot terror stilles til ansvar i rettferdige rettsaker, uten bruk av dødsstraff.

Signaturene sendes til USAs president Joe Biden.

The Mauritanian
Bilde

Hollywood skildrer Mohamedous historie

I 2015 ble Mohamedou Ould Slahis dagbok fra Guantánamo utgitt som bok, den eneste kjente dagboken skrevet av en fange i leiren.

Dagboken skildrer Mohamedous opplevelser fra han ble arrestert i Mauritania i 2000, og forteller om grov tortur.

Mohamedous beretninger om hvordan han ble behandlet gir en grøssende innsikt inn i virkeligheten til alle som har lidd gjennom ulovlige fengslinger i mer enn et tiår uten tiltale.

I år kommer filmen basert på historien hans, med blant annet skuespillere Jodie Foster og Benedict Cumberbatch. Les mer og se traileren til filmen her.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har ethvert menneske rett til beskyttelse fra tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).

Enhver har rett til å beskyttes mot vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning (artikkel 9).

Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres (artikkel 10).

Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolsbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven (artikkel 11.1).

Land
USA:

11. januar 2021 publiserte Amnesty rapporten USA: Right the Wrong, som dokumenterer tidligere og pågående menneskerettighetsbrudd på Guantánamo Bay. Rapporten avdekker blant annet at torturutsatte har blitt nektet tilgang på tilstrekkelig helsehjelp og at innsatte ikke har fått prøvd saken sin i rettferdige rettssaker. Overføringer fra fengslet har blitt dratt ut i tid, og selv de som har blitt godkjent for løslatelse har blitt holdt fengslet i årevis.

Selv om de amerikanske presidentene gjennom de siste 19 årene har hatt ulike syn på Guantánamo, har det vært en vedvarende praksis for å ignorere internasjonal menneskerettighetslovgivning i møte med «krigen mot terror».

President Joe Biden
The White House
1600 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, DC 20500

Dear President Biden,


I urge you to immediately close the Guantánamo detention center.

The US government’s use of indefinite detention without charge as a response to 9/11 has been unlawful from the outset. This detention regime must be brought to an end, and any proposal for its continuation or expansion condemned.

The impunity that persists in relation to the torture, enforced disappearance and other human rights violations committed against these detainees is outrageous. Torture and enforced disappearance are crimes under international law.

Guantánamo is an all-too-easy location for future abuses to occur. This detention facility should be shut down once and for all.

I urge you to work toward a lawful solution for the detainees still held at Guantánamo by either bringing individuals to fair trials in ordinary federal courts, without recourse to the death penalty, or releasing them. Those who suffered torture or other cruel, inhuman or degrading treatment must receive genuine access to rehabilitation and redress.

Furthermore, I appeal to you to make sure that those responsible for torture and enforced disappearance in connection with the apprehension and detention of people held at Guantánamo Bay are brought to justice in fair trials without recourse to the death penalty.

Your sincerely,