Bilde
AKSJON: USA

Haster! Stopp henrettelsen!

Aksjonen er avsluttet

Takk til alle som engasjerte seg i denne saken!

Amnesty fortsetter kampen mot dødsstraff i USA!

Del    
Den 6. juni skal Michael (42) bli henrettet i USA. Det må stanses NÅ!
Publisert: 10. Mai 2023, kl. 10:11 | Sist oppdatert: 29. jun 2023, kl. 16:41

Michael var bare 19 år da han ble dømt til døden.

Han skulle hjelpe en innsatt med å rømme fra fengsel. Planen var aldri å skyte noen, men noe gikk galt og Michael endte opp med å skyte og drepe to fengselsbetjenter.

Etter å ha tilbrakt 23 år, mer enn halve livet bak murene, har myndighetene i den amerikanske delstaten Missouri nå satt dato for henrettelsen.

6. juni 2023 vil han kunne bli henrettet med giftsprøyte.

Krev at henrettelsen stanses – signer aksjonen!

Den nært forestående henrettelsen blir – dersom den blir gjennomført - den tredje så langt i Missouri i år.

Fikk panikk og skjøt

Michaels barndom og oppvekst blir betegnet som svært traumatiserende.

Som 19-åring sonet han en kort dom for nasking. Michael delte celle med en eldre mann.

Eksperter har konkludert med at den eldre medinnsatte utnyttet Michaels umodenhet og psykiske ustabilitet til å begå ugjerningen.

Sammen planla de mannens fluktforsøk:

Etter Michaels løslatelse, skulle han komme tilbake og true betjentene til å åpne dørene inn til fengselscellene.

Mannen hadde en kjæreste, som skulle bistå Michael i fluktforsøket. Hun stjal en pistol for å skremme fengselsbetjentene, som hun ga til Michael.

Men fluktforsøket gikk ikke etter planen.

Etter å ha blitt sluppet inn i fengselet, skal Michael ha fått panikk og skutt begge vaktene.

«Michal var hjernevasket»

I ettertid har kjæresten til Michaels medinnsatt skrevet en erklæring om at hun mener Michael var åpenbart hjernevasket:

«Det var tydelig fra det øyeblikket jeg møtte Michael at NN (navnet på medinnsatt) hadde kommet inn i hodet til den ungen. Michael var bare 19 da forbrytelsen skjedde. Han var barnslig. Selv for sin alder var han ikke moden. NN manipulerte Michael.»

Michael har ikke utøvd vold på de 23 årene han har sittet fengslet. En psykiater som har fulgt Michael i disse årene, konkluderer med at han har gjennomgått en «vellykket overgang til et ikke-voldelig liv».

Det haster med å få stoppet den varslede henrettelsen – signer aksjonen!

Amnesty krever at amerikanske delstatsmyndigheter:

  • Benåder Michael Tisius og opphever dødsdommen mot ham.

Signaturene vil bli sendt til guvernør Michael L. Parson.

Tidslinje

Dårlige nyheter

Michael Tisius ble henrettet i Missouri 6. juni 2023.

Dette var den tredje henrettelsen som fant sted i Missouri i 2023.

Amnesty fortsetter kampen mot dødsstraff!

Hjelp oss å samle inn underskrifter

Land
Dødsstraff i USA:

  • Missouri står for 95 av 1568 henrettelser i USA siden 1976, inkludert to av ti henrettelser i år.

  • I de senere år har nesten alle henrettelser blitt gjennomført med giftsprøyte. I noen delstater finnes fortsatt muligheten til å henrette ved elektrisk stol, skyting, henging eller gasskammer som en alternativ metode.

Land
Dødsstraff: 

  • Amnesty motsetter seg alle former for dødsstraff.

  • Dødsstraff bryter både med forbudet mot grusom, umenneskelig og nedverdigende straff og med retten til liv. En rekke land bruker dessuten dødsstraff for forbrytelser som ikke innebærer forsettlig drap, noe som er i strid med internasjonal rett.

Les mer om dødsstraff her: Dødsstraff | Amnesty International Norge

Av
Office of Governor Michael L. Parson 
P.O. Box 720, Jefferson City 
MO 65102, USA 
Email via: https://governor.mo.gov/contact-us/mo-governor   

Dear Governor Parson

Michael Tisius is due to be executed on 6 June. The crime of which he was convicted – the murder of two guards in Randolph County Jail on 22 June 2000 – was undoubtedly serious. I do not seek to downplay the suffering caused, but I do wish to appeal to you to stop this execution.

As a 19-year-old held in jail on a misdemeanour charge, Michael Tisius shared a cell with an older man, who initiated a plan to have the teenager, after his release, facilitate the man’s escape. The plan did not involve shooting anyone, but the man’s girlfriend stole a gun and gave it to Michael Tisius to intimidate the guards. It was during a botched enactment of this plan that the two guards were shot and killed.

Experts have concluded that the effects of Michael Tisius’s traumatic childhood and adolescence left him especially open to being “groomed” for the crime.

Four decades ago, in a capital case, the US Supreme Court stated that “youth is more than a chronological fact. It is a time and condition of life when a person may be most susceptible to influence and psychological damage”. In 2005, banning the death penalty for people under 18 at the time of the crime, in recognition of their immaturity and vulnerability to negative influences, the Court noted that such qualities “do not disappear when an individual turns 18”. Although Michael Tisius’s resentencing lawyers presented some evidence about the neglect and abuse that marked his childhood, subsequent assessments conducted at the request of the appeal lawyers by a childhood trauma expert, a neuropsychiatrist, and a neuropsychologist, as well as a prison expert, provide a far more cohesive and compelling picture of his psychological and emotional state, and how this impacted his judgment and decision-making.

In contrast to the prosecution’s assertion to the jury that the defendant’s future dangerousness made a death sentence “necessary”, a psychiatrist who has evaluated Michael Tisius over the last two decades has said that his evaluations “demonstrate the opposite of any antisocial conduct”, and that he “has made a successful transition to nonviolent living” in prison. A prison expert with decades of experience in prison management has concluded after his comprehensive review of Michael Tisius’s jail and prison records that he has displayed no violent conduct while in confinement and can be managed safely in prison.

I urge you to grant Michael Tisius clemency and to commute his death sentence.

Yours sincerely,