Bilde
AKSJON: Den dominikanske republikk

Døde etter at hun ble nektet abort

Aksjonen er avsluttet

Takk til alle som har signert aksjonen!

Vi fortsetter kampen for kvinners rett til trygg og lovlig abort.

Del    
Rosaura (16) fikk ikke kreftbehandling fordi hun var syv uker gravid. Landets strenge abortlov gjorde at legene ikke turte å hjelpe henne. Nå kan loven bli endret – men vi trenger din signatur!
Publisert: 5. Mai 2021, kl. 14:57 | Sist oppdatert: 7. Apr 2022, kl. 14:49

Abort er forbudt på Den dominikanske republikk. Dette rammer livene til kvinner og jenter hardt.

En av dem var 16 år gamle Rosaura, som ble nektet kreftbehandling fordi hun var syv uker gravid. Hun er én av mange som har mistet livet som følge av landets strenge abortlov.

Nå kan vi endre en av verdens strengeste abortlover!

Våren 2021 diskuterte kongressen på Den dominikanske republikk om det skal bli mulig å få innvilget abort på medisinsk grunnlag. Den første behandlingen av lovforslaget ble nedstemt. Få dager senere begynte andregangsbehandlingen i Kongressen.

Oppdatering 11. november 2021:

Dessverre ble også den andre behandlingen av lovforslaget nedstemt i Kongressen. Senatet rakk imidlertid ikke å behandle lovforslaget før kongressvalget. Nå skal de nyvalgte kongressmedlemmene ta opp lovforslaget til helt ny behandling.

Det haster å påvirke de folkevalgte! Signer aksjonen og krev en endring av abortloven på Den dominikanske republikk.

Kvinnene på den dominikanske republikk trenger vår hjelp.

Moren fortsetter kampen

Rosaura døde av leukemi i 2012. Legene mente at behandlingen kunne skade fosteret, og fryktet å bli tiltalt for brudd på landets strenge abortlovgivning. Rosaura kunne heller ikke ta abort på grunn av loven. Hun måtte stå alene med kreftsykdommen.

Siden den gang har moren hennes kjempet for at abortloven skal endres.

Jeg kjemper for avkriminalisering av abort, slik at min datters historie ikke skal gjenta seg. ... Jeg oppfordrer dominikanske myndigheter til å handle nå, før flere kvinner og jenter dør.

Rosa Hernández, moren til Rosaura Almonte

Verdens strengeste abortlov

Jenter og kvinner har rett til å bestemme over sin egen kropp og seksualitet, herunder retten til trygg og lovlig abort. Den dominikanske republikk er et av de siste land i verden med et fortsatt totalforbud mot abort. Både kvinner som søker abort, og de som bidrar til gjennomføringen, risikerer straff uavhengig av omstendighetene knyttet til graviditeten og ønsket om abort.

De tre tilfellene det nå er snakk om å mulig tillate abort er følgende:

  • Dersom graviditeten utgjør en risiko for kvinnens liv.
  • Når fosteret har alvorlig sykdom eller skade som ikke er forenelig med liv.
  • Dersom graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest.

Det har vært forsøkt å endre abortloven på Den dominikanske republikk flere ganger de siste årene, uten hell. Men den nåværende presidenten, i tillegg til et økene antall kongressmedlemmer, har uttrykt sin støtte til en avkriminalisering av abort på medisinsk grunnlag.

22.000 dødsfall i året

Ifølge FN dør ca. 22.000 kvinner og jenter etter utrygge aborter hvert år. I land med strenge abortlover øker både antall aborter og antall dødsfall etter abort. Over 760.000 kvinner i Latin-Amerika må få behandling årlig for komplikasjoner etter illegale aborter.

Amnesty krever at:

  • Myndighetene sikrer jenter og kvinner i Den dominikanske republikk rett til trygg og lovlig abort.

Signaturene sendes Mr. Alfredo Pacheco, presidenten av Underhuset.

Tidslinje

Omkamp om abortforbudet

Senatet fikk ikke behandlet lovforslaget på grunn av for få senatorer til stede i salen. Valg til Kongressen medførte at Senatet dermed ikke rakk å behandle forslaget, og det kommer nå opp til helt ny behandling blant de nyinnvalgte i Kongressen.

Krev en endring av abortloven på Den dominikanske republikk - signer aksjonen!

Stemte imot lovforslaget

Dessverre stemte Kongressen før sommeren på nytt ned lovforslaget om å få innvilget abort på medisinsk grunnlag. Nå skal saken opp til behandling i Senatet, og Amnesty presser på for å få lovforslaget igjennom der.

Visste du at...
Visste du at...

Kriminalisering av abort reduserer ikke antallet aborter, men øker isteden risikoen for at kvinner dør som en følge av ulovlige og utrygge aborter. Verdens helseorganisasjon har advart at ved å begrense tilgangen på abort setter det flere i kvinner i fare for utrygge aborter, særlig fattige kvinner og jenter og de som bor på landsbygda. Kriminalisering av abort under alle omstendigheter avskrekker kvinner fra å søke medisinsk hjelp. Videre kan det skremme leger som er redde for å gi livreddende behandling til kvinner hvis liv eller helse er i fare ved graviditet, eller som lider av komplikasjoner fra en utrygg abort.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
  • Artikkel 5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

  • Artikkel 7: Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.

  • Artikkel 25.1: Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser (...)

Mr. Alfredo Pacheco,
President of the Chamber of Deputies
Av Enrique Jiménez Moya, esq. Santo Domingo

Dear Alfredo Pacheco,

The decriminalization of abortion in the Dominican Republic cannot be postponed. Dominican Republic’s current legislation that outlaws abortion under all circumstances causes a serious and urgent public health problem, leading to avoidable deaths of women and pregnant people, generally from the most vulnerable sectors of the population. Over the last 25 years, more than 50 countries have changed their laws to allow for greater access to abortion, recognizing the vital role that access to safe abortion plays in protecting lives and health. Sadly, the Dominican Republic continues to be amongst the last countries in the world to maintain a complete ban on abortion.

The current debate over the reform of the country’s criminal code represents an historic opportunity to change this situation and stand on the right side of history. Right now, human rights activists across the Dominican Republic are demanding that the reform of the country’s criminal code includes the decriminalization of abortion in three limited circumstances: when the pregnancy poses a risk to the life of a pregnant woman or girl, when the fetus could not survive outside the womb, and when the pregnancy is the result of rape or incest.

Their demands are widely supported by human rights standards, as well as by public health experts. The World Health Organization, along with prominent medical associations, support the decriminalisation of abortion, asserting that criminalisation does not have the intended effect of reducing the numbers of abortions and only leads to women seeking unsafe clandestine abortion that put their lives and health at risk.

Additionally, the UN Committee Against Torture and several international committees on human rights have found that denying women access to abortion services can, in certain circumstances, cause suffering that is so severe it could amount to torture.

Therefore, I call on to you to meet the Dominican Republic’s obligations under international human rights law to respect, protect, and fulfil the rights of women, girls and life, health, autonomy and dignity by approving a new criminal code that decriminalizes abortion in the three circumstances outlined above.

Yours sincerely,