Bilde
AKSJON: Færøyene

Anna ble nektet abort

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk for alle som har engasjert seg i saken.

1. desember sendte vi 11,746 signaturer til sosialministeren på Færøyene. 

Del    
Anna var i begynnelsen av 30-årene, da hun ved et uhell ble gravid. Hun måtte reise vekk for å kunne utføre en abort.
Publisert: 18. okt 2022, kl. 18:53 | Sist oppdatert: 9. Feb 2023, kl. 09:56

Færøyene har en av de mest restriktive abortlovene i Europa.

Sammen med de andre nordiske landene kan du bidra til å vise solidaritet med færøyske kvinner og legge press på myndighetene.

Over 36 000 har så langt signert aksjonen på Færøyene og i Danmark. Krev at kvinner på Færøyene får bestemme over sin egen kropp – signer aksjonen!

... en lege og en lov på Færøyene hadde tatt en avgjørelse om min kropp og min fremtid.

Anna

Ble nektet abort

Anna* måtte reise til en privatklinikk i Danmark for å få utført en abort.

Årsaken er at den færøyske abortloven kun tillater abort i noen få tilfeller, for eksempel ved voldtekt, incest, dersom den gravide er uskikket til å ta seg av barn eller når den gravides eller fosterets liv eller helse er i fare.

Selv om Anna mente at hun ikke kunne få barn på det aktuelle tidspunktet, mente ikke legene at begrunnelsen hennes oppfylte kravene i den færøyske abortloven.

Det som gjør meg mest trist er at det førte til så mye skam som jeg trodde jeg ikke ville føle, men måten det færøyske helsevesenet gikk fram på, degraderte meg og fikk meg til å skamme meg.

Anna

Straffbart

Det er straffbart for en lege på Færøyene å ta abort dersom vilkårene ikke er oppfylt. Det er også straffbart for den gravide å avbryte svangerskapet selv.

I Amnesty mener vi at beslutninger om egen kropp, liv, seksualitet og reproduksjon tilhører personen selv, og at gravide er i stand til å ta disse avgjørelsene selv.

Denne retten er basert på internasjonale menneskerettigheter og må anerkjennes i all abortlovgivning.

Ifølge Verdens helseorganisasjon WHO, betyr ikke restriktive abortlover at det gjennomføres færre aborter.

Det fører bare til færre trygge aborter. Den færøyske abortloven tvinger kvinner til å søke andre løsninger.

De som har råd, reiser bort

En konsekvens av Færøyenes abortlovgivning er derfor at gravide kvinner på Færøyene ikke har like muligheter til å ta abort.

Mange gjør som Anna, og reiser til for eksempel Danmark, hvor det koster mellom 6.000 og 12.000 DKK å ta abort på et privat sykehus.

Og når du tar med prisene på flybilletter, kan det bli dyrt. Dette er derfor ikke et økonomisk alternativ for alle.

Stå opp for retten til trygg og lovlig abort på Færøyene!

Vi krever at myndighetene på Færøyene:

- respekterer menneskerettighetene og gir færøyske jenter, kvinner og alle som måtte bli gravide full rett til å ta avgjørelser om eget liv, kropp og reproduksjon.

Signaturene sendes til sosialminister Sólvit E. Nolsø på Færøyene.

*Anna er ikke kvinnens egentlige navn. Hun er anonymisert.

Visste du at...
Abort på Færøyene:
  • Det bor ca 54 000 mennesker på Færøyene.
  • I 2021 ble det gjennomført 32 aborter på Færøyene.
  • Abortraten på Færøyene er 46,9 aborter per 1000 levendefødte barn.
  • På grunn av manglende statistikk på området er det ikke kjent hvor mange som ønsket å ta abort, hvor mange som fikk avslag, og hvor mange som reiste til utlandet for å ta abort.
Menneskerettigheter
Om retten til trygg og lovlig abort:
  • Hvert eneste år er det 22.000 personer som dør som et resultat av utrygg og ulovlig abort, og enda flere som skades.
  • Tilgang til trygg og lovlig abort er en menneskerett. Alle har rett til liv, rett til helse og rett til å være fri for vold, diskriminering og annen nedverdigende behandling.
  • Å tvinge noen til å gjennomføre en graviditet mot sin vilje - uansett grunn - er et brudd på disse rettighetene.
Av

Samle signaturer for jenter og kvinner på Færøyene:

Minister of Social Affairs
Sólvit Nolsøe
Ministry of Social Affairs
Eirargarður 2
FO-100 Tórshavn
Faroe Islands
Email: [email protected]

Dear Minister,

I am writing to you to to express my concern about the lack of rights of girls and women in the Faroe Islands.

As part of Amnesty International, the global human rights organization with over 10 million members, I take human rights very seriously. It therefore worries me that girls, women and all pregnant persons in the Faroe Islands are deprived the opportunity and the right to make decisions for themselves about their own bodies, lives and futures.

I think it is very important to respect the rights described in international human rights law. I would therefore like to encourage you, as the minister responsible for the Faroese abortion law, to take the lead in the work to secure people’s right to make decisions about their own reproduction and thus give women the possibility to choose an abortion.

Human rights apply to all of us, and our rights are closely interconnected. The right to abortion is linked, among others, to the right to make decisions about one's own life, health, body and the right to dignity, equality and protection of privacy. Denying pregnant women to have an abortion therefore conflicts with many of our fundamental rights.

The World Health Organization, WHO, has stated that restrictive abortion laws do not prevent abortions taking place. On the other hand, it it leads to unsafe abortions. In the Faroe Islands a consequence of the law is that women travel abroad to have an abortion. The law therefore causes unequal access to abortion for women on the Faroe Islands, because traveling abroad to have an abortion is not a possibility for everyone.

I don't think it's the right thing to continue down this path. Rather than continuing to deny women their rights, and consequently forcing them to seek other solutions that can be unsafe, you have the opportunity to put an end to this. I would therefore encourage you to decriminalize abortion on the Faroe Islands and secure that women can have an abortion in a safe environment with respect for the woman's own will, needs and rights.

I sincerely hope that you will heed my appeal.

Yours sincerely,