Bilde
AKSJON: Hellas

Alvorlig syke nektes hjelp

Aksjonen er avsluttet

13 668 signerte denne aksjonen

Tusen takk til alle som signerte.

Vi har sent signaturene til myndighetene i Hellas, og fortsetter vårt arbeid for at syke asylsøkere og migrantbarn i Hellas skal sikres helsehjelp.

Signer flere aksjoner her

DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Barn og voksne står uten medisinsk hjelp fordi de ikke har lovlig opphold i landet. Krev at de får helsehjelp nå - signer aksjonen!
Publisert: 21. Jan 2020, kl. 12:26 | Sist oppdatert: 12. jun 2020, kl. 16:12

Ifølge gresk lov har sårbare grupper som flyktninger, asylsøkere og mindreårige rett til medisinsk hjelp fra det offentlige helsevesenet. Likevel står mange tusen uten hjelp når de blir syke.

Dette rammer i særlig grad asylsøkere i alle aldere og barn som er født i Hellas av foreldre som ikke har lovlig opphold.

Offentlige leger og hjelpeorganisasjoner prøver å hjelpe de aller sykeste, men uten midler og støtte fra myndighetene er det nærmest en umulig oppgave.

Disse sårbare menneskene har rett til hjelp når de er syke. Bli med å kreve at greske myndigheter sørger for at ingen faller utenfor. Signer aksjonen nå!

Alvorlig syke står uten hjelp

I november 2019 ble det gjort lovendringer som skulle sørge for at flere fikk ivaretatt sin rett til helsehjelp. Myndighetene har imidlertid ikke gjort de nødvendige tiltakene for å gjennomføre dette i praksis. Flere faller derfor utenfor systemet.

Helsepersonell som prøver å hjelpe melder stadig om alvorlige og livstruende tilfeller. En kreftsyk mann hadde verken rett på CT eller cellegift fordi han manglet papirene som ville gitt ham øyeblikkelig tilgang til behandling. Takket være en sykehusdirektør, som allikevel besluttet å gi ham den nødvendige behandlingen, fikk han hjelp.

Leger uten grenser forteller hvordan forholdene på øyene Lesvos og Samos og i den greske hovedstaden Athen blir stadig verre. Organisasjonen har merket en dramatisk økning i antall personer som oppsøker dagsentrene deres for å få medisinsk hjelp.

Lokale leger, sivilsamfunnet, FNs høykommissær for flyktninger og den greske Ombudspersonen har alle varslet myndighetene om den prekære situasjonen.

Strandet i Hellas

Asylsøkerne i Hellas er strandet i landet, fordi det ikke er mulig for dem å reise videre til noe annet europeisk land for å søke asyl. Grensene til Hellas’ naboland er stengt for dem, og skulle de allikevel klare å komme seg videre er praksisen at de da bare vil bli bli returnert til Hellas.

Amnesty krever at:

Greske myndigheter umiddelbart sørger for at asylsøkere, mindreårige asylsøkere og barn som er født i Hellas av foreldre med status irregulær migrant får tilgang til gratis helsehjelp i tråd med lovens bestemmelser.

Les mer om hvordan Amnesty jobber med asylsøkere og flyktninger.

Hva skjer med din signatur?

Alle signaturer sendes til Arbeids- og sosialminister Giannis Vroutsis. Din signatur vil bidra til å legge press på greske myndigheter til å sikre helsehjelp for syke asylsøkere og migrantbarn i Hellas.

Oppdateringer

Tusen takk til alle som har signert

I dag har vi sendt avgårde 13.444 signaturer til arbeids- og sosialminister i Hellas, Giannis Vroutsis, med kopi til den greske ambassaden i Oslo.

Et skritt i riktig rettning

Myndighetene i Hellas utstedte et nytt vedtak 31. januar som innvilget midlertidig forsikring og helsetjenester til et antall asylsøkere. Dette skal gi dem tilgang til gratis offentlig helsehjelp og til arbeidsmarkedet mens de venter på at asylsøknaden behandles.

Selv om vedtaket fortsatt ikke er implementert, er det et skritt i riktig retning. Samtidig faller noen mennesker fortsatt utenfor dette vedtaket. Migrantbarn og asylsøkere som ikke har fått registrert sin asylsøknad er blant de som fortsatt ikke vil få hjelp.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene er aktuelle i denne saken:

I følge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har ethvert menneske rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser (Artikkel 25).

Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot beskyttelse mot forfølgelse (artikkel 14).

Land
Hellas

Hellas er et av de europeiske landene som har den største tilstrømmingen av asylsøkere og migranter. Som et resultat er det greske asyl- og velferdssystemet under sterkt press, og ikke i stand til å ivareta rettighetene til asylsøkerne på en forsvarlig måte.

Bare siden juli 2019 har nærmere 50000 asylsøkere og migranter ankommer Hellas.

På grunnen av manglende kapasitet til å håndtere situasjonen er tusenvis av asylsøkere strandet i overfylte leire på de greske øyene Lesvos, Samos, Chios, Leros og Kos. Også asylsøkere på det greske fastlandet lever under svært kummerlige forhold.

Disse menneskenes skjebne er et felles europeisk ansvar, og andre europeiske land må ta et større medansvar ved å ta imot asylsøkerne som befinner seg i Hellas.

Mr Giannis Vroutsis, Ministry of Labour and Social Affairs
29, Stadiou, PC 10110
Athens
Greece

Dear Minister,

I would like to welcome the recent decision by your government to grant asylum-seekers with a ‘temporary number for insurance and healthcare for third-country nationals’ (PAAYPA), providing access to free public health care and the labour market while they wait for a decision on their claim.

However, this new decision does not solve the situation of thousands of children of irregular migrants and of certain categories of asylum-seekers, for instance those who have not managed to register their asylum applications. These people’s life and health remains at risk as they are excluded from accessing free healthcare and medicines in the public health system. There is still a lack of clarity about some practical aspects of the system, including the timeframe of its implementation.

While the Greek Law 4368/2016 grants free access to healthcare to members of “vulnerable social groups”, including refugees, asylum-seekers and minors irrespective of their legal status, they can only exercise this right if they have a Social Security Number (AMKA) or a special Foreigner’s Health Care Card (K.Y.P.A). Following the decision to withdraw the circular that regulated the AMKA for non-Greek nationals in July 2019, and the lack of a process to grant K.Y.P.A cards, there was no procedure in place to grant free access to healthcare to people who fall within these categories. This recent decision implements the alternative for asylum-seekers provided for in the new Asylum Law of November 2019, the PAAYPA, however, it does not cover children of irregular migrants and excludes certain categories of asylum-seekers.

As a result, thousands of asylum-seekers including the almost 50.000 who have arrived in Greece since July 2019 are effectively prevented from accessing the care and medicines that they need to tackle serious and often chronic diseases. Moreover, without AMKA, they can face difficulties in accessing other services, including seeking employment and social assistance. I am aware that for many years, due to the large number of arrivals of asylum-seekers at its borders, Greece has been under enormous pressure while the rest of Europe is not taking its fair share. However, this situation puts the health and lives of people at risk and is a serious breach of the internationally recognized right to health, that Greece is bound to respect under national, international and European law.

In view of the above, I urge you to take immediate action to ensure that all asylum-seekers, from the moment they express their wish to apply for asylum, as well as unaccompanied children and children born in Greece from parents with an irregular migration status, can access free healthcare in the public system, as mandated by Greek Law 4368/2016.

Yours sincerely,