Bilde
AKSJON: Norge

Alle har rett til beskyttelse

Signer aksjonen under:

"Jeg krever at norske myndigheter beskytter mennesker på flukt!"Se brevet vi sender

11 441 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Barn, kvinner og menn på flukt er spesielt sårbare under koronakrisen. Krev at norske myndigheter bidrar til å gi dem beskyttelse!
Publisert: 23. Mar 2020, kl. 15:56 | Sist oppdatert: 6. Apr 2020, kl. 12:04

Akkurat nå står samfunnet vårt overfor store utfordringer. Mennesker på flukt er særlig sårbare. Derfor er det viktig at vi ikke stenger våre grenser for de som trenger beskyttelse og kommer til Norge for å søke asyl.

Selv før koronakrisen var det svært lave asylankomster til Norge, nå er det enda færre som kommer.

De strenge og nødvendige tiltakene for å forebygge koronasmitte må ikke hindre oss i å ivareta våre internasjonale menneskerettighetsforpliktelser.

Krev at norske myndigheter beskytter mennesker på flukt ved å ivareta deres rett til å søke asyl. Signer aksjonen nå!

Alle har rett til å søke beskyttelse fra krig og forfølgelse.

Retten til å søke asyl er nedfelt i Verdenserklæringen om menneskerettigheter som Norge har forpliktet seg til å følge.

Helsehjelp til flyktninger som er strandet i Hellas

Det er umulig å unngå folkemengder når man bor i en overfylt flyktningeleir, eller holde hendene rene når man deler vannkran med mange hundre andre. Det er heller ikke mulig å holde seg hjemme når man ikke har et hjem.

I Hellas lever flyktninger og asylsøkere under forferdelige forhold i overfylte flyktningleirer. Mange er krigsofre, har alvorlige sykdommer og kroniske lidelser, og et svært dårlig immunsystem. De færreste har tilgang til helsehjelp. Et koronautbrudd i disse leirene kan få katastrofale konsekvenser.

I solidaritet med disse svært utsatte menneskene må norske myndigheter og andre europeiske land ta et felles ansvar og bidra til at også menneskene i flyktningleirene i Hellas får nødvendig helsehjelp og beskyttelse mot koronasmitte.

Amnesty krever at:

  • Norge holder grensen åpen for mennesker på flukt og gir dem adgang til å søke asyl.
  • Norge, i samarbeid med andre europeiske land, bidrar til at flyktningene som er strandet i Hellas får helsehjelp og nødvendig beskyttelse mot korona-smitte.

Hva skjer med din signatur:

Vi sender alle signaturer til statsminister Erna Solberg, med kopi til Ine Eriksen Søreide. Hver signatur bidrar til å legge press på norske myndigheter og viser at vi er mange i Europa som ønsker å møte mennesker på flukt med respekt for menneskerettigheter, solidaritet og verdighet.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

I følge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har ethvert menneske rett til i andre land å søke og ta imot beskyttelse mot forfølgelse (artikkel 14).

Enhver har også rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser (artikkel 25).

Visste du at...
Slik jobber Amnesty med flyktninger og asylsøkere

Mennesker på flukt utsettes for livsfarlige forhold i hjemlandet, og ofte for store påkjenninger også i landene de flykter til.

Amnestys etterforskere oppsøker områdene som mennesker flykter fra, og rapporterer om forholdene der. Vi sender også etterforskningsteam inn i flyktningleirer, flyktningmottak og til områder hvor flyktninger oppholder seg, for å sikre at de blir behandlet med respekt og får sine behov dekket.

Vi forsvarer rettighetene til mennesker på flukt og deres rett til å søke asyl. Les mer om vårt arbeid her.

Statsminister Erna Solberg
Postboks 8001 Dep
0030 Oslo

Kjære statsminister Erna Solberg

Koronaepidemien gjør at samfunnet vårt og verden står overfor store utfordringer. Situasjonen gjør at en rekke utsatte grupper er særlig sårbare. Én av disse er mennesker på flukt. Det er derfor viktig at vi ikke stenger våre grenser for de som trenger beskyttelse og kommer til Norge for å søke asyl. Norge må sørge for at mennesker på flukt fortsatt har adgang til å søke asyl.

Retten til å søke asyl er nedfelt i Verdenserklæringen om menneskerettigheter og en rekke internasjonale menneskerettighetsstandarder som Norge har forpliktet seg til å følge.

Selv før koronaepidemien var det svært lave asylankomster til Norge, nå er det enda færre som kommer. De strenge og nødvendige tiltakene for å forebygge koronasmitte må ikke hindre oss i å ivareta våre internasjonale menneskerettighetsforpliktelser overfor mennesker på flukt.

I Hellas lever flyktninger og asylsøkere under forferdelige forhold i overfylte flyktningleirer. Mange er krigsofre, har alvorlige sykdommer og kroniske lidelser, og et svært dårlig immunsystem. De færreste har tilgang til helsehjelp. Et koronautbrudd i disse leirene kan få katastrofale konsekvenser.

I solidaritet med disse svært utsatte menneskene må norske myndigheter og andre europeiske land ta et felles ansvar for å bidra til at også menneskene i flyktningleirene i Hellas får oppfylt retten til helsehjelp inkludert nødvendig beskyttelse mot koronasmitte.

Vennlig hilsen