Bilde
AKSJON: Eritrea

8 år siden familien sist så henne

Aksjonen er avsluttet

Tusen takk til alle som har engasjert seg i saken!

Del    
Den 15 år gamle jenta ble arrestert da hun forsøkte å flykte landet. Åtte år senere har ingen hørt fra henne. Hjelp familien å få Ciham hjem - signer aksjonen nå!
Publisert: 10. aug 2021, kl. 14:13 | Sist oppdatert: 24. Mar 2022, kl. 16:03

I desember 2012 ble Ciham Ali arrestert da hun forsøkte å krysse grensa mellom Eritrea og Sudan.

Det er over åtte år siden. Siden har familien verken sett eller hørt fra henne. De vet ikke hvor hun er, eller hvordan hun har det.

Chiam er født i USA, men oppvokst i Eritrea. Hun er både eritreisk og amerikansk statsborger. Til tross for dette har amerikanske myndigheter gjort svært lite for å hjelpe henne.

Vi tror USA har mulighet til få Ciham løslatt, hvis de legger press på Eritrea. Krev at amerikanske myndigheter hjelper Ciham hjem til familien - signer aksjonen nå!

Frykter for tortur

Eritrea er kjent for å fengsle mennesker i underjordiske containere hvor de utsettes for både ekstrem kulde og varme. Det rapporteres om dødsfall som følge av tortur, sult og infeksjoner etter å ha sittet innestengt i disse cellene.

Mens jevnaldrende begynte på videregående, kan Ciham ha blitt utsatt for de mest grusomme handlinger.

Hvorfor ble hun arrestert?

Cihams far, som hadde jobbet som minister i regjeringen, flyktet fra Eritrea kort tid før datteren forsøkte å krysse den samme grensen.

Etter at faren var kommet i eksil i utlandet, var det et kuppforsøk i Eritrea. Landets regjering mistenker Cihams far for å ha støttet dette kuppforsøket, og vi antar at Ciham blir straffet på grunn av dette.

Så vidt vi vet har Ciham ikke blitt stilt for retten, og hun har ikke blitt tiltalt for noen forbrytelse. Familien forteller at hver gang de spør om hvorfor hun blir holdt i fangenskap, er svaret alltid det samme:

«Saken hennes blir personlig håndtert av presidenten».

Måten hun holdes i fangenskap på er å anse som en «tvungen forsvinning» og en forbrytelse under internasjonal rett.

Drømte om å bli designer

På de over åtte årene som har gått, har Ciham rukket å bli voksen i fangenskap. Som 15-åring var hun en vanlig tenåring – hun hørte på Lady Gaga, elsket å male og svømme og drømte om å bli motedesigner.

Din signatur kan påvirke!

Eritrea er svært lukket og landets myndigheter reagerer sjeldent offisielt på internasjonal kritikk. Men i de siste årene har landet imidlertid forsøkt å forbedre sitt forhold til enkelte andre land.

Vi mener derfor at USA har en reell mulighet til å få Ciham løslatt hvis de tar opp hennes sak, siden hun er amerikansk statsborger.

Her kan din signatur spille en viktig rolle. Sammen kan vi legge press på amerikanske myndigheter og kreve at de hjelper Ciham.

Amnesty oppfordrer amerikanske myndigheter til å:

  • Involvere seg i saken og kreve umiddelbar løslatelse av Ciham.

  • Kreve informasjon om hvor Ciham befinner seg og at hun får kontakt med sin familie og advokater.

  • Kreve at Ciham og familien hennes får oppreisning for det de har vært utsatt for.

Signaturene sendes USA utenriksminister, Antony Blinken.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:
  • En tvungen forsvinning skjer når sikkerhetsstyrker eller andre statlige aktører arresterer eller bortfører en person, men etterpå nekter at han eller hun er anholdt, eller ikke avslører hvor han eller hun befinner seg.

  • Tvungen forsvinning bryter en rekke menneskerettigheter, som retten til frihet og personlig sikkerhet, retten til rettferdig rettergang og forbudet mot grusom og umenneskelig behandling.

  • Behandlingen av Ciham er også i strid med regler om frihetsberøvelse og straffeforfølgelse av barn i FNs barnekonvensjon som Eritrea har sluttet seg til.

Land
Eritrea
  • En tvungen forsvinning skjer når sikkerhetsstyrker eller andre statlige aktører arresterer eller bortfører en person, men etterpå nekter at han eller hun er anholdt, eller ikke avslører hvor han eller hun befinner seg.

  • Tvungen forsvinning bryter en rekke menneskerettigheter, som retten til frihet og personlig sikkerhet, retten til rettferdig rettergang og forbudet mot grusom og umenneskelig behandling.

Oppdatering:

2021

Over 15.000 signaturer til USA

Takk til alle som har signert aksjonen for Ciham. Vi fortsetter å samle signaturer som vil bli sendt til USA utenriksminister, Antony Blinken.

USA må legge press på myndighetene i Eritrea og hjelpe Ciham nå!

Last ned underskriftsliste her

The Honorable Antony Blinken
Secretary of State
c/o U.S. Embassy Oslo
PO Box 4075 AMB
0244 Oslo

Dear Secretary of State Blinken,

I am deeply concerned about the continued secret detention of US citizen Ciham Ali in Eritrea.

Ciham Ali is a US-Eritrean national born in Los Angeles and raised in Eritrea. In the beginning of December 2012, her father Ali Abdu, who at that time was Eritrea’s Minister of Information, defected and fled to exile. A few days later, on 8th December 2012, Ciham Ali was arrested at the border to Sudan as she tried to flee Eritrea, too. She was 15 years old at the time of her arrest.

Since the day of Ciham Ali’s arrest, her family hasn’t received any information about her whereabouts and well-being, or whether there have been any legal proceedings against her.

Ciham Ali’s secret detention amounts to an enforced disappearance - a crime under international law. According to Amnesty International, people who are subjected to enforced disappearance in Eritrea are at high risk of being subjected to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Detainees are frequently held in underground cells or in metal shipping containers, often in desert locations and therefore subject to extremes of heat and cold. Food, water and sanitation are scarce. Their complete lack of any contact with the outside world makes them particularly vulnerable to torture and other ill-treatment or unlawful killing. There have been many – unofficial and unconfirmed – reports of deaths in detention as a result of torture, detention conditions and denial of medical care.

Amnesty International is not aware of any intervention in Ciham Ali’s case by the US government, despite the fact that she is both an Eritrean and US national. I am concerned that the complete silence and failure from the US government to protect its own citizen may be part of the reason why Ciham Ali has still not been released.

I appeal to you to intervene in Ciham Ali’s case and demand her immediate and unconditional release.

Furthermore, I urge you to call on the Eritrean authorities to reveal the fate and whereabouts of Ciham Ali, and to provide justice, truth and reparation to her and her family.

Your sincerely,