Bilde
AKSJON: Polen

2 år i fengsel for en Pride-plakat

Aksjonen er avsluttet

Hurra! Ela Podlesna, Anna og Johanna ble i januar 2022 frikjent i retten!


Tusen takk til alle som har kjempet for deres frihet. Det nytter!

Del    
Ela hang opp en plakat av jomfru Maria med regnbuefarger. Nå kan hun få fengselsstraff. Krev at Ela går fri!
Publisert: 8. jun 2021, kl. 22:25 | Sist oppdatert: 28. Apr 2022, kl. 11:37

Det blir stadig vanskeligere for lhbt-personer i Polen. Dette ønsket Elżbieta (Ela) Podleśna å gjøre noe med.

I mai for to år siden ble Ela arrestert og hjemmet hennes ransaket. Politiet hevder de fant plakater der jomfru Maria er avbildet med en glorie i fargene til regnbueflagget - et flagg som brukes som et symbol på rettighetene til lhbt-personer. Tilsvarende plakater var blitt hengt opp ulike steder i en polsk by noen dager tidligere.

Ela og to andre kvinner, Anna og Joanna, ble tiltalt. (Anna og Joanna ønsker ikke å ha sine etternavn offentliggjort).

Nå risikerer de tre kvinnene 2 år i fengsel.

Dette skjer i et land der myndighetene åpenlyst forsvarer at mennesker skal kunne diskrimineres på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Du kan stå opp for lhbt-personers rettigheter i Polen. Signer aksjonen og krev at de absurde anklagene mot Elżbieta (Ela) Podleśna og de to andre kvinnene droppes!

Først frifunnet

3. mars 2021 ble Ela, Anna og Joanna frifunnet for tiltalen om å ha «fornærmet religiøs tro». Les mer her.

Men jubelen ble kortvarig. Nå har påtalemyndigheten anket avgjørelsen – og kvinnene risikerer på nytt opptil 2 år i fengsel, dersom de blir funnet skyldig.

160 000 signaturer

Da rettssaken mot kvinnene startet, overleverte Amnesty signaturene fra Norge til statsadvokat Zbigniew Ziobro. Totalt har det kommet inn nesten 160.000 signaturer globalt. Det viser myndighetene i Polen at verden følger med på det som skjer i landet, og det viser de tre kvinnene at vi er mange som støtter deres kamp for retten til likestilling og beskyttelse mot diskriminering. .

Nå må vi stå opp for de tre kvinnene igjen.

Det dere gjør gir meg følelsen av at jeg aldri vil stå alene.

Elżbieta (Ela) Podleśna til sine støttespillere

Denne saken er ikke unik, men et eksempel på den vedvarende trakasseringen aktivister og menneskerettighetsforkjempere opplever for fredelig aktivisme i Polen.

Ela, Anna og Joanna nekter å bli brakt til taushet. Det gjør heller ikke vi! Fredelig aktivisme skal ikke straffes med tiltale og fengsel.

Amnesty krever at:

Polske myndigheter umiddelbart dropper tiltalen mot Ela, Anna og Johanna, og lar dem få fortsette sitt fredelige engasjement uten å bli utsatt for forfølgelse.

Signaturene sendes til statsadvokaten i Polen, som også er Polens justisminister, Zbigniew Ziobro.

Ela, Anna og Johanna er frikjent!

Hurra! I dag ble det klart at Ela Podlesna, Anna og Johanna, som risikerte to års fengsel for å henge opp plakater av Jomfru Maria med regnbueglorie, slipper fengsel.

Kvinnene ble først frikjent, men påtalemyndigheten anket dommen. I dag ble anken forkastet, og de tre kvinnene er endelig helt fri.

Tusen takk til alle som har kjempet for deres frihet!

Ny utsettelse

Dessverre er rettssaken utsatt igjen, på grunn av aktors helse. Ny dato er 12. januar 2022.

Krev at de absurde anklagene mot Elżbieta (Ela) Podleśna og de to andre kvinnene droppes - signer aksjonen!

Rettssaken utsatt

Sykdom i aktoratet gjør at rettssaken er utsatt til 8. desember.

Krev at de absurde anklagene mot de tre kvinnene droppes - signer aksjonen! Til sammen 230 000 signaturer fra hele verden er samlet inn å langt.

Dato for rettssaken er satt

10. november skal rettssaken mot Ela, Anna og Joanna etter planen starte. De står tiltalt for å ha «fornærmet religiøs tro».

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har alle rett til menings- og ytringsfrihet (artikkel 19), og  til å delta i fredelige forsamlinger og foreninger (artikkel 20).

Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol [...] når en straffeanklage mot ham skal avgjøres (artikkel 10).

Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep (artikkel 12).

Land
Grunnleggende rettigheter under press i Polen:

Myndighetene snevrer inn befolkningens ytrings- og forsamlingsfrihet, og det foregår en økt straffeforfølgelse av mennesker som protesterer mot myndighetene.

Mange har tatt til gatene for å protestere mot innstramningene, men det har vist seg å ha sin pris. Fredelige aktivister utsettes for overvåking, trakassering og arrestasjoner, og det har vært en økning i overdreven voldsbruk fra politiets side overfor demonstranter.

Prosecutor General Zbigniew Ziobro
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warsaw
Poland

Dear Prosecutor General,

I am writing to express my concern regarding the appeal against the acquittal of human rights defenders – Elżbieta, Anna and Joanna – absurdly charged with “offending religious beliefs” in relation to posters depicting the Virgin Mary with a halo around head and shoulders in the rainbow colours of the LGBTI pride flag.

Having, creating or distributing posters such as these, should not be a criminal offense and is protected under the right to freedom of expression. In March 2021, after months on trial, the absurd and unfounded charges were dismissed, and the three women were found ‘not guilty’.

But now, Elżbieta, Anna and Joanna have to go on trial once more to defend their rights. They risk prison again for their peaceful activism. The way they are targeted is consistent with a pattern of harassment and intimidation of peaceful activists across Poland.

I therefore urge you to drop the appeal against the acquittal and ensure that the three women can carry out their peaceful activism free from harassment or reprisals by the authorities.

Yours sincerely,