Bilde
AKSJON: Polen

10 års fengsel for å ha hengt opp plakater

Signer aksjonen under:

"Jeg krever at anklagene mot Anna droppes"Se brevet vi sender

13 344 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

Anna hengte opp plakater som kritiserte myndighetene. For dette kan hun få 10 år i fengsel. Stopp anklagene nå!
Publisert: 18. jun 2020, kl. 15:28 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:15

Det blir stadig mer risikabelt å være uenig med myndighetene i Polen. Anna er en av flere som har merket dette på kroppen. I flere år har hun stått opp mot urett i hjemlandet.

Nå truer myndighetene med å fengsle henne i inntil 10 år - kun for å ha hengt opp plakater som kritiserte landets helseminister.

Ingen skal fengsles kun for å kritisere myndighetene - signer aksjonen og krev at anklagene mot Anna droppes nå!

Hengte opp plakater i busskur

Anna er tiltalt sammen med en annen aktivist. Begge aktivistene har bedt om å være anonyme for å beskytte seg mot ytterligere trakassering.

Bakgrunnen for arrestasjonen og anklagene er en kampanje der de to aktivistene byttet ut reklameplakatene på noen av busskurene i Polens hovedstad Warszawa. De satiriske plakatene rettet kritikk mot landets helseminister og anklaget ham for å manipulere smitte-statistikken for Covid-19 i Polen.

For å feste plakatene måtte de ta ned glassplatene som dekket reklameplakatene på busskurene. Det er denne handlingen polske myndigheter hevder er "innbrudd og tyveri". Myndighetene hevder også at de har ødelagt de eksisterende reklameplakatene til en verdi av 100 euro (ca. 1200 NOK)

Den alvorlige siktelsen står på ingen måte i forhold til det de to aktivistene faktiske har gjort. Anklagene har en strafferamme på 1 til10 års fengsel.

Myndighetene vil skremme folk til taushet

Ti dager etter at de hengte opp plakatene, dukket politiet opp hjemme hos Anna på kvelden. De ransaket huset hennes, satte på henne håndjern og arresterte henne - mens datteren og foreldrene var til stede. Anna ble holdt i varetekt i 41 timer og ble nektet kontakt med advokat.

Politiet konfiskerte PC, mobil og nettbrett under ransakelsen. Også den andre aktivisten ble arrestert og holdt i varetekt, før begge ble anklaget for "innbrudd og tyveri". Den 10. juni ble de offisielt siktet.

Anklagene om innbrudd og tyveriene er grunnløse. De to aktivistene tok ikke med seg noen ting fra busskurene.

Amnesty mener at siktelsen må forstås som en reaksjon på aktivistenes kritikk av myndighetene.

Amnesty har dokumentert hvordan polske myndigheter i stadig økende grad systematisk trakasserer aktivister og demonstranter. Dette skaper en frykt i befolkningen som innskrenker ytringsfriheten og truer demokratiet.

Amnesty krever at:

  • Siktelsen mot de to aktivistene om innbrudd og tyveri droppes umiddelbart.
  • Etterforskningen av de to aktivistene stanses.
  • Polske myndigheter følger internasjonale bestemmelser og verner om ytrings- og forsamlingsfriheten til befolkningen i Polen.

Hva skjer med din signatur?

Vi sender signaturene til Polens innenriksminister Mariusz Kamiński. Hver signatur bidrar til å legge press på polske myndighetene og viser at vi er mange som står opp for ytringsfriheten til Anna og resten av den polske befolkningen.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har alle rett til menings- og ytringsfrihet (artikkel 19).

Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep (artikkel 12).

Land
Polen

Polen har fått internasjonal kritikk for flere omstridte lovendringer den siste tiden. EU-kommisjonen har truet med at Polen kan miste sin stemme i unionen etter disse endringene.

Blant annet kom det i 2017 en ny reform som innebærer at myndighetene er i ferd med å ta stadig mer kontroll over domstolene ved blant annet å legge politisk press på dommere for at skal være mindre uavhengige og heller følge regjeringens ønsker.

Samtidig blir friheten til befolkningen stadig innskrenket. Den målretted trakasseringen av aktivister, demonstranter og menneskerettighetsforkjempere truer befolkningens ytrings- og forsamlingsfrihet.

Les mer om Polen her.

Hjelp oss å samle underskrifter.

Minister of Interior, Mr Mariusz Kamiński
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591, Warszawa, Polska

Dear Minister of Interior,

I am writing to express my concern over the detention of two activists and the charges brought on 10 June against them in relation to a posters campaign in Warsaw accusing the government of manipulating COVID-19 statistics.

The two activists were detained in the context of an open investigation into the replacement of bus advertisements with posters on 29 and 30 May 2020. The posters alleged that the government manipulated COVID-19 statistics, depicting the Minister of Healthcare dressed as a Knight of Malta holding a sign that read ‘Gospel of Łukasz Sz.’ and listed other allegations against him.

One of the activists, a well-known and outspoken human rights defender, was detained on the night of 8 June after a house search. She was held for 41 hours and was refused access to her lawyer until her release on 10 June. Her laptop, phones and a tablet were confiscated. The second activist was detained on 9 June and released 20 hours later, on 10 June. They were charged with the offence of ‘theft and burglary’ on the basis of article 279.1 of the Criminal Code, punishable with one to 10 years prison sentence.

The right to freedom of expression, as enshrined in the International Covenant on Civil and Political Rights and the European Convention on Human Rights, to which Poland is a party, protects the creation and distribution of posters such as this, even if they are critical of the authorities. While the authorities are claiming there was a damage to property because the posters covered advertisements which amount to a loss of 100 Euros (450 Złoty), the charges that the police are pursuing do not reflect this conduct. It is unclear why these charges were brought as the activists did not take anything with them that could amount to theft or burglary. Amnesty International is concerned that these charges are baseless and appear to be intended to punish the activists for their criticism of the authorities in a way that is consistent with a pattern of harassment of protesters and activists documented by the organization since 2017 in Poland.

I therefore urge you to ensure that the investigation against the two activists for ‘theft and burglary’ is closed and the charges are dropped immediately.

Yours sincerely,