Barn fengsles i USA

Støtt vårt arbeid for barna

Akkurat nå blir barn fengslet på ubestemt tid.
Hjelp oss å stanse det.

Følg kampen for menneskerettigheter

Bli oppdatert på sakene vi jobber med. Ta del i livet i Amnesty. Mest alvor, litt moro.