Frem mot stortingsvalget høsten 2021 er det ekstra viktig å sette voldtekt på dagsorden. Bli med å kreve en norsk samtykkelov - nå!

Denne aksjonsveiledningen er ikke lenger aktuell. Finn flere aksjonsmuligheter her.

I september 2021 er det stortingsvalg. Det er en reell mulighet for å få vedtatt en samtykkelov etter valget. Seks partier har sagt de vil gå inn for lovendring i utkast til partiprogram. Vi skal bidra til at løftene blir til forpliktende vedtak, blant annet ved å sette samtykkelov på dagsorden.

​ Amnesty International stiller krav om at politikere og politiske partier lokalt, regionalt og nasjonalt forplikter seg til å endre voldtektslovgivningen, slik at voldtekt defineres som seksuell omgang uten oppriktig samtykke. ​

Vedlagt finner du bakgrunnsinformasjon og forslag til aktiviteter knyttet til arbeidet for en samtykkelov. Spørsmål om aksjonen kan rettes til politisk rådgiver Patricia Kaatee [email protected] og/eller regionleder Tanja Clifford, [email protected]

Les mer om hvorfor vi trenger en samtykkelov.

Mål for aksjonen

Vi skal være synlige!

Vi skal vise at det er mange enkeltpersoner og organisasjoner som støtter kravet om samtykkelov, og som er opptatt av at straffeloven skal beskytte retten til seksuell selvbestemmelse og verne mot alvorlige seksuelle overgrep.

En samtykkelov er en forutsetning for å kunne etterforske og straffe alle tilfeller av voldtekt i tillegg gir en samtykkelov en tydelig norm, og er dermed en viktig forutsetning for å kunne drive godt forebyggende og holdningsskapende arbeid.

Vi skal snakke om samtykke!

Dessverre finnes mange myter og fordommer om voldtekt i samfunnet vårt. Slike voldtektsmyter svekker særlig jenters og kvinners rett til å bestemme over egen kropp og seksualitet, og gjør det vanskeligere å forebygge og snakke om overgrep. Vi skal engasjerer oss i debatten om samtykke og sex, og bidra til å skape en forståelse av at et positivt, entusiastisk samtykke til sex er normen, og at sex uten samtykke er voldtekt.

Vi skal stille krav til våre politikere!

Seks av ni nasjonale politiske partier har lovet å støtte samtykkelov i utkast til partiprogram. Vi skal bidra til at løftene blir til forpliktende vedtak som våre politikere følger opp etter valget. I tillegg skal vi få enda flere partier innser betydningen av samtykkelov. Les mer om hvor partiene står her.

Aktiviteter

Signer aksjon for samtykkelov!

Vi trenger en voldtektsbestemmelse som tydeliggjør at seksuell omgang mot en persons vilje er voldtekt, også uten bruk av vold, tvang eller utnyttelse av sårbar situasjon. En samtykkelov som tydeliggjør at voldtekt er sex uten samtykke.

Signer aksjonen til justisminister Monica Mæland og krev at Norge innfører en samtykkebasert voldtektslovgivning. Del gjerne aksjonen i sosiale media!

Skriv om samtykkelov!

Synlighet i lokale medier i vil hjelpe oss med å mobilisere enda flere til å støtte kravet om en samtykkelov. Her er punkter du kan bruke som utgangspunkt for et leserinnlegg.

I verktøykassen for grupper finner du flere tips til hvordan du kan skrive leserinnlegg og hvordan du kan gå fram for å få det på trykk i din lokalavis.

Lag en digital quiz!

Lag en quiz om voldtekt til et digitalt arrangement, der deltakerne får testet sine kunnskaper og sjekket ut fordommer om voldtekt og samtykkelov. Quizen kan enkelt lages i Kahoot. Her finner du forslag til spørsmål og svar.

Vis viktighet av samtykkelov digitalt!

Ta eller last ned bilder fra der du er, fra leiligheten, gaten, parken, skolen, lesesal, kino osv. Publiser bildet i sosiale media med emneknaggen #samtykkelovher for å synliggjøre alle stedene der samtykkelov trengs. Du kan både bruke bilder fra kjente steder og lokale landemerker, og fra private sammenhenger.

Synliggjør omfanget av voldtekt!

En rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress fra 2014 viser at nesten hver tiende kvinner i Norge har vært utsatt for voldtekt minst én gang i løpet av livet.

For å synliggjøre dette kan man henge opp 10 kjoler på et klessnor et offentlig sted med plakat med faktene. Husk å ta ned kjolene etter aksjonen.

Du kan også gjerne ta med en QR-kode på plakaten, som fører til Amnestys temasiden om voldtekt- amnesty.no/voldtekt.

Her ser du hvordan du lager QR-koden til temasiden.

Hvordan snakke om samtykke?

I enhver samtale rundt samtykke, enten det er en appell, en workshop eller som en del av en samtale på sosiale medier, må vi være tydelige: når det gjelder sex, er samtykke avgjørende.

Men hva er egentlig et samtykke?

Du kan ta utgangspunkt i følgende definisjon:

Samtykke er...

  • Fritt: Seksuelt samtykke må være et frivillig og fritt valg for alle involverte parter. Å være taus eller ikke si nei er ikke det samme som å gi samtykke. En person som er bevisstløs eller under sterk påvirkning av alkohol og narkotika kan ikke samtykke. Et fritt samtykke kan ikke gis i en situasjon med trusler eller tvang.
  • Informert: Lyve om eller bevisst skjule bestemte intensjoner med sex, som eksempelvis å ha ubeskyttet sex, er ikke samtykkende sex. Det er ikke samtykkende sex dersom du bidrar til at noen blir for beruset til å nekte sex, eller til å nekte bestemte former for sex.
  • Spesifikt: Samtykke til en handling – for eksempel kyssing - betyr ikke samtykke til alt annet. En generell regel er: Hvis du er i tvil, spør! Hvis du fortsatt er i tvil, stopp!
  • Reversibelt: Samtykke en gang betyr ikke samtykke for alltid.
  • Entusiastisk!: Spørsmålet er ikke om en person sier "nei", men om de sier "ja" eller på annen måte aktivt uttrykker samtykke på verbale eller ikke-verbale måter.
"Jeg vet ikke" er IKKE samtykke!

 

Og husk: Samtykke handler ikke om å signere en kontrakt! Det handler om kommunikasjon og om å sørge for at alle seksuelle aktiviteter skjer med gjensidighet.

Family Planning Association i Storbritannia har utarbeidet verbale og ikke-verbale tegn for å uttrykke samtykke som kan være hjelpe å forstå enda bedre hva samtykke er.

Hjelpetilbud for voldtekstutsatte

Under er en oversikt over noen institusjoner og organisasjoner med et tilrettelagt hjelpetilbud for voldtektsutsatte

Overgrepsmottak i Norge

Dixi Ressurssenter mot voldtekt

Din vei ut - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Har du spørsmål om kampanjen?

Ta kontakt med din regionleder.