Bilde
AKSJON: Nigeria

22-åring i fare for å bli henrettet

Signer aksjonen under:

Stans henrettelsen av Yahaya!

Jeg krever at henrettelsen stanses og at Yahaya løslates umiddelbart og betingelsesløst. Se brevet vi sender

24 812 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

Yahaya (22) kan bli henrettet for en sang som oppfattes som blasfemisk. Stans henrettelsen nå!
Publisert: 8. sep 2020, kl. 09:42 | Sist oppdatert: 24. nov 2020, kl. 13:20

Yahaya er dømt til døden for en sang som ble spredt via sosiale medier. Hvis guvernøren signerer henrettelsesordren vil Yahaya henges.

Hjelp oss å kreve at henrettelsen stoppes og at Yahaya blir løslatt - signer aksjonen nå!

Dømt til døden for en sang

I februar 2020 lagde Yahaya Sharif-Aminu en sang som angivelig inneholder nedsettende kommentarer om Profeten Muhammed. Sangen ble spredt via WhatsApp. I mars ble Yahaya arrestert. Han sitter fortsatt i fengsel.

10. august i år, måtte Yahaya stille for en høyere sharia-domstol i Kano, en delstat nord i Nigeria. Der ble han dømt til døden for blasfemi.

Henrettelsesmetoden som praktiseres i staten er henging. Nå er saken i guvernørens hender. Den 27. august publiserte delstatsmyndighetene en uttalelse på sine hjemmesider der de skriver at guvernøren ikke vil nøle med å signere henrettelsesordren.

Dødsstraff bryter både med forbudet mot grusom, umenneskelig og nedverdigende straff og med retten til liv. Amnesty er imot enhver bruk av dødsstraff.

Urettferdig rettssak

Rettssaken mot Yahaya var forhastet og urettferdig. Den var basert på meldinger fra Yahayas WhatsApp, og Yahaya hadde ikke egen advokat.

Forhastede rettssaker undergraver siktedes muligheter til å forsvare seg selv skikkelig. Etter at menneskerettighetsadvokater og aktivister presset retten til å respektere Yahayas rett til juridisk bistand, fikk han tilgang på juridisk hjelp for å anke saken.

Familien jaget

Yahaya kommer fra en konservativ delstat nord i Nigeria der lokale myndigheter styrer basert på sharia-loven. Da sangen hans ble spredt på WhatsApp tente en gjeng sinte ungdommer på huset der Yahaya bor med familien sin. Familien ble tvunget til å flykte. Dette skjedde i mars, og fortsatt er ingen arrestert eller tiltalt for hendelsen.

Amnesty krever at:

  • Guvernøren avstår fra å signere henrettelsesordren
  • Yahaya Sharif-Aminu løslates umiddelbart og betingelsesløst

Hva skjer med din signatur?

Vi sender signaturene til guvernør Abduallahi Umar Ganduje i delstaten Kano i Nigeria. Hver signatur bidrar til å vise at vi er mange som krever at guvernøren verner om retten til liv og stanser henrettelsen av Yahaya Sharif-Aminu.

Oppdateringer

24,595 signaturer overlevert

I forbindelse med høringen 26. november har vi overlevert 24,595 signaturer til guvernør Abduallahi Umar Ganduje. På denne måten viser vi at vi er mange som står opp mot bruken av dødsstraff.

Tusen takk til alle som har signert!

Amnesty fortsetter å arbeide for at henrettelsen stanses og at Yahaya løslates. Du kan fremdeles signere aksjonen og vise din motstand mot dommen.

Ankehøring i slutten av måneden

Yahaya og advokatene hans har anket sharia-domstolens beslutning om å dømme han til døden for blasfemi. Nå er 26. november satt som dato for ankehøring i saken.

Det er viktig at vi holder presset oppe og viser at vi er mange som protesterer mot enhver bruk av dødsstraff.

Du kan hjelpe Yahaya - signer aksjon og krev at henrettelsen stoppes og at han blir løslatt!

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har enhver rett til liv, frihet og personlig sikkerhet (artikkel 3).

Ingen må utsettes for tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).

Retten til menings- og ytringsfrihet (...) (artikkel 19).

Land

Dødsstraff blir fortsatt praktisert i Nigeria. I 2019 ble mer enn 54 personer dømt til døden, og mer enn 2700 personer sitter fengslet i påvente av at dødsdommen mot dem skal gjennomføres. Den siste kjente henrettelsen i landet ble gjennomført i 2016.

I 2004 slo en nasjonal studiegruppe på dødsstraff fast at man ikke kan garantere en rettferdig dødsstraff i Nigeria. Gruppen ba derfor om et moratorium for bruken av dødsstraff i landet, altså en umiddelbar stopp på alle henrettelser og dødsdommer. Disse funnene og anbefalingene ble bekreftet av en kommisjon som var nedsatt av den nigerianske presidenten i 2007.

I 2008 vedtok Den afrikanske menneskerettighetskommisjon en resolusjon om dødsstraff, der alle medlemsstater ble oppfordret til å komme med et moratorium for bruken av dødsstraff.

Governor Abdullahi Umar Ganduje
Office of the Governor
Government House
Kano
Kano State, Nigeria

Dear Governor Abdullahi Umar Ganduje,

I am writing in concern for Yahaya Sharif- Aminu, a 22-year-old singer sentenced to death. In February 2020, Yahaya Sharif-Aminu composed a song that allegedly contains derogatory comments against Prophet Muhammad SWT. This prompted his arrest in March. Also, his family members were forced to flee their home when on 4 March angry youths protested against the song and set fire to the family’s house, located at Sharifai quarters in Kano Municipal Local Government Area, northern Nigeria. No one was arrested or prosecuted for the violence.

On 10 August, Yahaya Sharif-Aminu was arraigned before an Upper Shari’a Court in Kano and convicted of blasphemy. He remains remanded in Kano prison. Following his conviction, there has been a huge outcry by several individuals and religious bodies urging you, the Governor to sign his execution warrant. Yahaya Sharif-Aminu is appealing the death sentence.

I have serious concerns about the fairness of Yahaya Sharif-Aminu’s trial and the framing of the charges against him based on his WhatsApp messages. The death penalty is the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment. No one should ever be sentenced to death or executed. The imposition of the death penalty following an unfair trial violates the right to life and hasty trials undermine the ability of convicted persons to seek effective remedies for the inadequate legal representation they had received at trial. Moreover, the use of the death penalty for blasphemy violates Nigeria’s obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights which restricts the use of the death penalty to the “most serious crimes”, which according to international law are crimes that involve intentional killing.

I therefore request that Your Excellency:

- Refrain from signing any execution warrant for Yahaya Sharif- Aminu;
- Release Yahaya Sharif-Aminu immediately and unconditionally.


Yours sincerely,