Westcon og Aker Kværner ga blaffen

Det er fritt fram for norske selskaper å gi blaffen i menneskerettighetene. På vår kampanjeside viser vi noen eksempler på at dette har skjedd – og fortsatt skjer.
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 24. okt 2011, kl. 17:08 | Sist oppdatert: 10. Jan 2012, kl. 13:00
I høst samarbeider Framtiden i våre hender og Amnesty om kampanjen ”Makt forplikter”. Vi krever at Trond Giske og de folkevalgte kommer på banen for å sørge for at overgrep ikke skal kunne skje i kjølvannet av selskapers virksomhet. Eksemplene på at norske selskaper har brutt eller bryter menneskerettigheter hjemme og i utlandet er blant annet disse:

Sosial dumping hos Westcon
Hos Westcon i Rogaland jobber østeuropeisk arbeidskraft under totalt uforsvarlige forhold i følge en repotasje på NRK Brennpunkt. De ansatte jobber opptil fire uker nattarbeid i strekk uten fridager. Westcon-sjefen mener de behandler gjestearbeiderne godt. Les Brennpunkts reportasje om saken og se Brennpunkt-dokumentaren ”Verdifulle menn” her.

Aker Kværner mistenkt for medvirkning til tortur
Aker Kværner drev luftegården på Guantánamo. Fangebehandlingen på Guantánamo skjedde på en måte som er ulovlig i henhold til norsk lov, og Aker Kværner kan holdes strafferettslig ansvarlig for dette. Det ble slått fast allerede i 2007 i en juridisk vurdering utført på oppdrag fra Amnesty hos advokatfirmaet Stabell & co. Men Aker Kværner er ennå ikke stilt til ansvar.

Ikke alene
Mye tyder på at Westcon og Aker Kværner ikke er alene. To av ti norske selskaper sier at de eller leverandør har krenket menneskerettighetene de siste to til tre årene. Kun 30% av små og mellomstore norske oljeselskaper foretar risikoanalyse av egen virksomhet.

Nå krever vi at nærings- og handelsminister Trond Giske og Stortinget innfører bindende retningslinjer som blant annet pålegger bedrifter å foreta risikovurderinger og å monitorere sitt arbeid for å unngå menneskerettighetsbrudd, og at norske selskaper sørger for at de ikke bryter menneskerettighetene, direkte eller indirekte.MAKT FORPLIKTER - LES MER