Bilde
Det er en menneskerett å kunne være den du er, og elske den du vil. Likevel blir mennesker diskriminert og forfulgt - bare for å være seg selv.

Problemet

Over hele verden forfølges mennesker på grunn av sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet.

Det er kriminelt - i flere tilfeller livsfarlig - å ha en annen seksuell orientering enn heterofil:

 • Homofili er kriminalisert i 68 land i verden.
 • I åtte land kan du bli dømt til døden for homofili.
 • I mange er land er det ulovlig å snakke positivt om lhbt, og å bære regnbuemerker og annet som uttrykker støtte til lhbt-personers rettigheter.
 • Mange av landene som kriminaliserer homofili straffer kun menn. Dette er ofte fordi samfunnet ikke anerkjenner at kvinner har en egen og selvstendig seksualitet.
 • Homofili var forbudt i Norge fram til 1972. Forbudet gjaldt bare homofile menn.

Vi har også en vei å gå i Norge når det kommer til holdninger:

Transpersoner blir diskriminert på bakgrunn av deres kjønnsidentitet:

 • 20 europeiske land krever at transpersoner gjennomgår irreversibel sterilisering før de kan endre juridisk kjønn. Norge innførte en lov som sikret transpersoner rett til endring av juridisk kjønn i 2016.
 • Hatkriminalitet mot transpersoner er omfattende og utbredt. Trans Murder Monitoring-prosjektet dokumenterte i perioden 2008-2014 1.612 drap på transpersoner, inkludert 90 drap i 13 europeiske land.

Derfor jobber vi for å styrke rettighetene til personer som bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet.

MER OM DISKRIMINERING

Hva er lhbt?

Lhbt er betegnelsen som brukes på lesbiske, homofile, bifile og transpersoner som gruppe. Det som er felles for lhbt-personer er at de bryter med samfunnets normer for kjønn og seksualitet.

I dag diskrimineres mange personer på bakgrunn av deres seksuelle orientering, eller deres kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

 • Seksuell orientering dreier seg om hvilke(t) kjønn du tiltrekkes av. En heterofil kvinne retter sine seksuelle følelser mot menn, mens en lesbisk kvinne retter sine seksuelle følelser mot kvinner, og så videre.
 • Kjønnsidentitet handler om hvilket kjønn du definerer deg selv som. Mange mennesker opplever at det kjønnet de er blitt tilskrevet ved fødsel ikke stemmer overens med det kjønnet de føler seg som og identifiserer seg med. Den vanlige samlebetegnelsen er transpersoner. Det kan for eksempel være en person som fra fødselen av er blitt oppfattet som mann, men som opplever og ser seg selv som kvinne.
 • Kjønnsuttrykk er den måten du gir til kjenne hvilket kjønn. Du tydeliggjør ditt kjønnsutrykk blant annet gjennom klær og sminke, tale og kroppsspråk. Selv om de fleste mennesker presenterer seg i et kjønnsuttrykk som blir oppfattet som klart mannlig eller klart kvinnelig, har noen et kjønnsuttrykk som bryter med todelingen mellom mann og kvinne
Både nordmenn og russere deltok i Kirkenes' aller første pride i 2017. Mange ønsket å vise solidaritet med lhbt-personers rettigheter.

Signer aksjonene

Din stemme kan bidra til å styrke rettighetene til lhbt-personer verden over.
Bli med på våre siste aksjoner
Velg en eller flere aksjoner

Slik jobber vi for lhbt-personers rettigheter

Avslører diskriminering verden over

Vår etterforskning har ved flere anledninger avslørt hvordan mennesker blir utsatt for forfølgelse og diskriminering på bakgrunn av sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Påvirker og endrer lover som diskriminerer

Amnesty jobber internasjonalt med å endre og fjerne lover som diskriminerer lhbt-personer.

 • I Norge ble loven om endring av juridisk kjønn vedtatt i 2016. Den gir transpersoner muligheten til en juridisk anerkjennelse av sitt kjønn som er i samsvar med den enkeltes oppfatning av egen kjønnsidentitet.
 • Loven om endring av juridisk kjønn ble vedtatt etter at Amnesty, sammen med flere andre organisasjoner, krevde at norske myndigheter måtte etablere en rask, tilgjengelig og åpen prosedyre for å kunne endre juridisk kjønn.

Aksjonerer for enkeltmennesker

Sammen med våre støttespillere og aktivister starter vi globale underskriftskampanjer for enkeltpersoner som opplever urett. Dette kan være personer som har blitt fengslet eller risikerer dødsstraff for å være antatt homofil, eller personer som blir systematisk diskriminert av staten på bakgrunn av sin seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller sitt kjønnsuttrykk.

68 LAND
Bilde

I disse landene er det kriminelt å være homofil

Oversikt over stater som har kriminalisert homofili, basert på rapporten «State Sponsored Homophobia» fra ILGA 2019.

Land i kursiv er land som ikke har en eksplisitt kriminalisering av homofili, men der LHBT-personer likevel blir strafferettslig forfulgt på annet grunnlag (Egypt og Irak).

I tillegg er det selvstyrte juridiske enheter som ikke regnes som stater i FN, men der det likevel er et lovverk som kriminaliserer homofili. Disse landene og regionene er ikke inkludert i listen over de 68 landene som har kriminalisert homofili.

Afrika

 1. ALGERIE- Inntil 2 års fengsel
 2. BURUNDI - Inntil 2 års fengsel
 3. KAMERUN - Inntil 5 års fengsel
 4. KOMORENE - Inntil 5 års fengsel
 5. ERITREA - Inntil 7 års fengsel.
 6. ETIOPIA - Inntil 5 års fengsel
 7. GABON - 6 måneders fengsel
 8. GAMBIA - Inntil 14 års fengsel
 9. GHANA - Inntil 3 års fengsel
 10. GUINEA - Inntil 3 års fengsel
 11. KENYA - Inntil 14 års fengsel
 12. LIBERIA - Inntil 1 års fengsel
 13. LIBYA - Inntil 5 års fengsel
 14. MALAWI - Inntil 14 års fengsel
 15. MAURITANIA - Inntil 2 års fengsel for kvinner; mulighet for dødsstraff for menn
 16. MAURITIUS - Inntil 5 års fengsel
 17. MAROKKO - Inntil 3 års fengsel
 18. NAMIBIA - Kriminalisert, men straffen ikke spesifisert
 19. NIGERIA - Dødsstraff
 20. SENEGAL - Inntil 5 års fengsel
 21. SIERRA LEONE - Strafferamme ikke fastsatt i lov
 22. SOMALIA - Dødsstraff
 23. SØR-SUDAN - Inntil 10 års fengsel
 24. SUDAN - Dødsstraff
 25. SWAZILAND - Strafferamme ikke spesifisert
 26. TANZANIA - Livstid fengsel
 27. TOGO - Inntil 3 års fengsel
 28. TSJAD - Inntil 2 års fengsel
 29. TUNISIA - Inntil 3 års fengsel
 30. UGANDA - Livstid i fengsel
 31. ZAMBIA - Livstid i fengsel
 32. ZIMBABWE - Inntil 1 års fengsel

+ EGYPT - Ingen eksplisitt kriminalisering, men LHBT-personer blir strafferettslig forfulgt gjennom bruk av ulik moral-lovgivning.

Amerika

 1. ANTIGUA OG BARBUDA - Inntil 15 års fengsel
 2. BARBADOS - Livstid fengsel
 3. DOMINICA - Inntil 10 års fengsel
 4. GRENADA - Inntil 10 års fengsel
 5. GUYANA - Livstid i fengsel
 6. JAMAICA - Inntil 10 års fengsel
 7. SAINT KITTS OG NEVIS - Inntil 10 års fengsel
 8. SAINT LUCIA - Inntil 10 års fengsel
 9. SAINT VINCENT OG GRENADINENE - Inntil 10 års fengsel

Asia

 1. AFGHANISTAN - 2 års fengsel med mulighet for dødsstraff
 2. BANGLADESH - Livstid fengsel
 3. BHUTAN - Inntil 1 års fengsel
 4. BRUNEI - Mulighet for dødsstraff
 5. IRAN - Dødsstraff.
 6. KUWAIT - Inntil 7 års fengsel
 7. LIBANON - Inntil 1 års fengsel
 8. MALAYSIA - Inntil 20 års fengsel
 9. MALDIVENE - Inntil 8 års fengsel
 10. MYANMAR -Inntil 10 års fengsel
 11. OMAN - Inntil 3 års fengsel
 12. PAKISTAN - Inntil 10 års fengsel, med mulighet for dødsstraff
 13. QATAR - Livstid, med mulighet for dødsstraff
 14. SAUDI ARABIA - Dødsstraff
 15. SINGAPORE - Inntil 2 års fengsel
 16. SRI LANKA - Inntil 10 års fengsel
 17. SYRIA - Inntil 3 års fengsel
 18. TURKMENISTAN - Inntil 2 års fengsel
 19. DE FORENTE ARABISKE EMIRATER - Inntil 15 års fengsel, med mulighet for dødsstraff
 20. USBEKISTAN - Inntil 3 års fengsel
 21. JEMEN - Dødsstraff

+ GAZA - Inntil 10 års fengsel

+ INDONESIA
Kriminalisert i visse provinser med inntil 8 års fengsel

+ IRAK - Ingen formell kriminalisering av homofili, men LHBT-personer er blitt strafferettslig forfulgt gjennom annen morallovgivning.

Oceania

 1. KIRIBATI - Inntil 14 års fengsel
 2. PAPUA NY-GUINEA - Inntil 14 års fengsel
 3. SAMOA - Inntil 5 års fengsel
 4. SOLOMONØYENE - Inntil 14 års fengsel
 5. TONGA - Inntil 10 års fengsel
 6. TUVALU - Inntil 14 års fengsel

+ COOKØYENE - Inntil 14 års fengsel

Tsjetsjenias hemmelighet
Bilde
To unge menn deltar i demonstrasjon. De knytter sorte bånd rundt munnen.
Sindre Hervig and Ulrik Tangen deltar i demonstrasjonen utenfor den russiske ambassaden i Oslo. Demonstrasjonen var et samarbeid mellom Amnesty Norge, Den norske Helsingforskomité, og FRI.

Myndighetene bortførte over 100 menn

Det kom som et sjokk for verden da den russiske avisen Novaya Gazeta avslørte at over 100 menn, som var antatt å være homofile, var bortført i Tsjetsjenia av tsjetsjensk politi, og ble holdt fanget under fengselslignende forhold.

 • Vi startet en uavhengig etterforskning, som kunne bekrefte at mennene hadde blitt torturert og mishandlet. Minst tre personer var drept.
 • Vi samlet inn over en halv million signaturer til russiske ambassader verden over.

Nå tar Russland ansvar:

Arbeidet resulterte i at Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov ble kalt inn på teppet av Russlands president Putin, og det russiske menneskerettighetsombudet startet en etterforskning av hendelsene.

Lhbt-personers sikkerhet i Tsjetsjenia og Russland er fortsatt høyt prioritert, og Amnesty fortsetter å følge situasjonen nøye.