Hva betyr Twitter og Facebook under en konflikt?

Hvilken effekt kan sosiale medier ha i konfliktsituasjoner? Dette spørsmålet skal besvares når en iransk menneskerettighetsaktivist, en forsker, en filosof og samfunnsdebattant møtes til debatt på Litteraturhuset torsdag 14. juni kl. 18.00.
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 14. jun 2012, kl. 10:25 | Sist oppdatert: 14. jun 2012, kl. 13:40
Med fokus på den arabiske våren, vil debattantene under torsdagens debatt, "The Revolution Will Not Be Televised!", gå inn på aktuelle spørsmål om bruk av sosiale medier som våpen i en kamp for demokrati.

  • Er det folk flest som potensielt mobiliseres gjennom Facebook, blogger og Twitter, eller når informasjon kun ut til én gruppe mennesker i samfunnet?
  • Hva ville "den arabiske våren" vært uten muligheten til informasjonsspredning via sosiale medier?
  • Hvordan forholder undertrykkende regimer seg til nye kommunikasjonsverktøy?
Sosiale medier er et nytt verktøy for å mobilisere og å spre informasjon, og et som ble brukt aktivt i den arabiske våren. I mange tilfeller har myndighetene svart med å fengsle folk for å ytre seg kritisk på sider som Facebook og Twitter, eller å forby bruken av disse sidene totalt.
Dette vitner om at statsledere frykter sosiale mediers effekt på undertrykkende regimer. På debatten på Litteraturhuset på torsdag vil det bli diskutert hvilken rolle slike medier virkelig kan spille for folkelige opprør.


The Revolution Will Not Be Televised!
  • Hva: Debatt på Litteraturhuset 14. juni kl. 18.00.
  • Tema: Sosiale mediers rolle i konfliktsituasjoner – med fokus på Midtøsten og Nord-Afrika.
  • Ordstyrer: Ina Tin. Seniorrådgiver i Amnesty International Norge med spesialfelt Midtøsten og Nord-Afrika.
I panelet:
  • Mahmood Amiry-Moghaddam. Iransk menneskerettighetsaktivist.
  • Albrecht Hofheinz. Forsker på internettbruk og sosiale medier i Midtøsten og Nord-Afrika.
  • Lars Gule. Filosof og samfunnsdebattant, med flere forskningsopphold i Midtøsten bak seg i perioden 1985-1992.