I 2022 er Qatar vertsnasjon for VM i fotball for herrer. Sammen kan vi bidra til at landets grove brudd på menneskerettighetene ikke havner i skyggen av mesterskapet.

I denne aksjonsveiledningen finner du informasjon om menneskerettighetssituasjonen i Qatar og hvilke krav Amnesty International stiller til det internasjonale fotballforbundet FIFA og myndighetene i Qatar.

Du vil også finne forslag til hvordan du kan være med å påvirke ved å mobilisere fotballsupportere og klubber nær deg, samt hvordan du kan delta i den offentlige debatten omkring #Qatar2022 på sosiale medier og mediene for øvrig.

Hvilket ansvar har Qatar og FIFA?

Staten Qatar er hovedansvarlig for at menneskerettighetene respekteres i landet. Til tross for Amnesty Internationals gjentatte avsløringer om alvorlige menneskerettighetsbrudd mot migrantarbeidere i landet det siste tiåret har ikke FIFA lagt tilstrekkelig press på lokale myndigheter for å sikre respekt for menneskerettighetene.

Qatar har vedtatt viktige juridiske reformer, slik som at migrantarbeidere skal slippe å søke tillatelse fra arbeidsgivere for å forlate landet eller skifte jobb. I tillegg er det laget klagemekanismer for arbeidere som føler de har blitt urettferdig behandlet og det er opprettet et fond som skal bidra til å utbetale ubetalte lønninger. Det er også introdusert en ny minstelønn. Men, migrantarbeiderne har f.eks. fortsatt ikke lov til å fagorganisere seg.

Mange er blitt oppmerksomme på situasjonen til arbeiderne som jobber direkte på VM-prosjekter, og for dem ble det etablert egne velferdsstandarder, selv om heller ikke disse i praksis er godt nok etablert. Disse gjelder for øvrig kun rundt 20.000 av de ca. 1.8 millioner migrantarbeiderne i landet. Dette er positive grep, men langt ifra nok.

Det er svært langt igjen før Qatar respekterer grunnleggende menneskerettigheter for alle. Vi vet at flere av reformene ikke er på plass i praksis, og det finnes ingen garantier for at situasjonen ikke vil gå flere skritt tilbake når mesterskapet er over og søkelyset på Qatar avtar.

Hva krever Amnesty International?
Bilde
Illustrasjonsbilde av en migrantarbeider
 • Før VM sparkes i gang i november 2022 må alle migrantarbeidere i Qatar være beskyttet mot overgrep og utnyttelse. Qatar må sørge for at de juridiske reformene blir etterlevd i praksis.
 • FIFA ta menneskerettighetene på alvor og stille tydelige krav til VM-arrangøren. FIFA har et særskilt ansvar der menneskerettighetsbruddene kan knyttes direkte til VM-prosjekter. Her må de sikre at det finnes mekanismer for å etterforske overgrep, at arbeidsgivere som utnytter eller begår overgrep sanksjoneres og at ofrene får oppreisning.
 • FIFA må også stå opp for de øvrige 1.8 millionene migrantarbeidernes rettigheter, inkludert de som jobber i servicesektoren som er med på å levere en opplevelse for spillere og fans under VM.

Hvordan du kan du engasjere deg?

I denne kampanjen må vi skape debatt i media og sosiale medier. Det er viktig at vi får med oss fotballsupportere, klubber og nasjonale fotballforbund. Dette gjør vi gjennom å samle mange signaturer, skrive debattinnlegg og bruke sosiale medier aktivt.

Signer vår aksjon

Arbeiderne må beskyttes fra menneskerettighetsbrudd. Signer aksjonen og krev at FIFA bruker sin innflytelse til å beskytte migrantarbeiderne i Qatar!

Skriv et leserinnlegg

Trenger du inspirasjon til ditt leserinnlegg?

Her finner du lenke til en kronikk om VM i Qatar og eksempler på leserinnlegg skrevet av aktivistene våre:

Leserinnlegg er en fin måte å bidra med sin stemme og vise engasjement. I Norge har det foregått en intens debatt i media, både nasjonalt og lokalt, om NFF/landslaget bør boikotte VM i Qatar. Debatten skaper et godt utgangspunkt for aktivister som ønsker å bruke sin stemme ved å skrive leserinnlegg i lokale medier.

Her kan du lese mer generelt om hvordan du skriver et leserinnlegg og hvordan du får det på trykk.

Forslag til punkter til leserinnlegg om Qatar 2022

Få din fotballklubb til å ytre seg på sosiale medier

Sjekk din klubb/supporterklubb sine sosiale medie-kanaler. Har de delt Amnesty sin aksjon? Hvis ikke, send dem en e-post og be dem dele aksjonen med ett av bildene fra kampanjen sammen med emneknaggene:

 • #Qatar2022
 • #BlowTheWhistle
 • #WorldCup

Vi har laget en oversikt over hvilke klubber og supporterklubber som er kontaktet her. Hjelp oss å holde den oppdatert.

Du kan laste ned bilder og videoer til budskapet ditt her, samt et forslag til epost du kan sende.

Aksjonen finner du her.

Delta i debatten på Twitter selv

Mange fotballinteresserte vil følge med og kommentere på Twitter underveis i kvalifiseringskampene. Qatar vil også bruke sosiale medier til å promotere mesterskapet og landet. Ved å bruke de samme emneknaggene til å rette søkelyset på problemene knyttet til VM viser vi at vi ikke kommer til å la kampene overskygge menneskerettighetsbruddene.

Emneknagger du kan bruke:

 • #BlowTheWhistle
 • #Qatar2022
 • #WorldCup

Du kan laste ned bilder og videoer til budskapet ditt her.

Skriv gjerne en egen tekst under kampene, og del aksjonen til Amnesty med de ovenfornevnte emneknaggene. Du kan også hente inspirasjon fra forslagene nedenfor.

«VM-kvalifiseringen har sparket i gang. Veien mot #Qatar2022 har startet. Vi venter på at @FIFAcom skal blåse i gang kampen mot overgrepene i Qatar. Ingen tid å miste! #BlowTheWhistle»

«[email protected], blås i fløyta! Vi krever #FairPlay på vei til #Qatar2022. Menneskerettighetene må respekteres!»

Skriv et Facebook-innlegg når det er landslagskamper

Et innlegg på Facebook kan bidra til at mange av dine venner signerer Amnesty sin aksjon rettet mot FIFA. Skriv et innlegg hvor du forklarer hvorfor du mener denne saken er viktig og oppfordre alle til å signere aksjonen og å be FIFA #BlowTheWhistle på menneskerettighetsbrudd i Qatar.

Du kan laste ned bilder og videoer til budskapet ditt her.

Dette er noen av kravene våre, kort oppsummert:

 • Motta full lønn i tide
 • Være fri fra arbeidsgivers kontroll
 • Ha rett til oppreising og kompensasjon hvis de opplever overgrep
 • Være fri til å organisere seg
Bilde

Maren S. Rullestad

Prosjektleder