Dødsstraff: Ny henrettelsesbølge i Iran

145 mennesker ble hengt i Iran i løpet av januar og februar. Ti av dem på gaten foran publikum med barn til stede. 
Publisert: 6. Feb 2014, kl. 09:43 | Sist oppdatert: 4. Mar 2014, kl. 13:22
I løpet av årets to første måneder ble ifølge Amnestys tall 145 mennesker hengt i Iran. Statlige medier rapporterte kun om 71 av tilfellene, mens ytterligere 74 tilfeller har blitt rapportert av menneskerrettighetsgrupper og andre medier.

71 av de 145 personene var smuglere, mens 53 av dem var mordere. To av de 145 personene var politiske fanger: Hadi Rashedi og Hashem Shabani. Etterretningsagentene ringte plutselig til familiene deres 29. januar og fortalte at Rashedi og Shabani var blitt hengt.
Må ikke ofre iranerne
- Bølgen av henrettelser i Iran viser at presidentskiftet ikke har ført med seg vesentlig endring, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International i Norge.
Han mener henrettelsesbølgen viser at verdenssamfunnet må fortsette å legge press på Iran, og at iranernes rettigheter ikke må ofres for at man skal få til en atomavtale.
Flest henrettes i Alborz

Av alle fylkene i Iran, utførte fylket Alborz flest henrettelser i januar og februar. Totalt ble 37 av de 145 personene hengt i Alborz fylke. 15 av disse i Ghezelhasar-fengselet i Alborz.
I Sistan og Baluchestan fylke ble totalt 17 personrer henrettet. I Kermanshah fylke ble syv personer henrettet. Semnan, Vest Azarbaijan og Fars fylker henrettet 22 personer til sammen, og Mazandaran og Qazvin fylker til sammen 14. I fylkene Khuzestan, Kohkiloyeh, Ardebil og Khorasan Razavi ble til sammen elleve personer hengt.
Få kvinner hengt
En av de 145 personene var en kvinne. Hun ble hengt i Lorestan, og statlige medier skrev at hun var en smugler.

Den yngste personen som ble henrettet i januar var 21 år gammel, den eldste personen var 56.
Ti av de 145 personene ble hengt på gaten foran publikum.

I løpet av januar 2013 var tallet på antall henrettede personer i Iran 40, vi ser altså en svært bekymringsfull utvikling.
Amnesty har en detaljert oversikt over dom, navn, alder, dato og sted for de som ble henrettet i Iran i januar og februar i år.


AMNESTY OM DØDSSTRAFF:
Amnesty International er motstander av dødsstraff i alle tilfeller, uten unntak. Retten til liv er nedfelt i FNs Verdenserklæring for menneskerettigheter, og dødsstraff er et brudd på denne retten.


Les mer på amnesty.no