Dødsstraff 2013: Stygg økning i Iran og Irak

Amnestys dødsstraffrapport for 2013 viser en bekymringsfull økning i antall henrettelser på verdensbasis. Hva er situasjonen i de landene som nå går i feil retning?
Publisert: 25. Mar 2014, kl. 15:54 | Sist oppdatert: 27. Mar 2014, kl. 11:15
2013 viste en økning i antall bekreftede henrettelser på verdensbasis på nær 15 % fra 682 i 2012 til hele 778 i 2013. Det er primært to land som står for denne økningen: Iran og Irak.

I tillegg viser rapporten at flere land har gjenopptatt bruken av henrettelser etter perioder med opphold, offentlige henrettelser gjennomføres hyppig og dødsdommer deles ut for blant annet narkotikakriminalitet, utenomekteskapelig sex, homofili og regimekritikk.
IRAN
Iran har i mange år vært i toppen av Amnestys dødsstraffstatistikk. Landet har lenge kun sett seg slått av Kina, som etter det Amnesty kjenner til henretter tusenvis av fanger hvert år.
I 2013 rapporterte iranske myndigheter at 369 henrettelser hadde blitt gjennomført, men Amnestys uavhengige kilder bekrefter at ytterligere 335 henrettelser fant sted. Iran henrettet med andre ord over 700 personer i 2013.
Minst 44 av de bekreftede henrettelsene ble gjennomført offentlig. Dette skjer vanligvis ved at heisekraner løfter personen opp til døden intreffer ved kvelning.

- Irans henrettelsesmetoder er barbariske, og tilhører en annen tid, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty i Norge

President med håndsutstrekning


I juni 2013 ble Hassan Rouhani innsatt som ny president i Iran. Rouhani ble av mange kommentatorer karakterisert som en liberal politiker i en iransk kontekst, og det ble raskt klart at den nye presidenten bedrev en sjarmoffensiv ovenfor sine vestlige kritikere.

Etter kun et par måneder i presidentpalasset hadde titalls politiske fanger blitt sluppet fri, i blant dem menneskerettighetsadvokaten Nasrin Sotoudeh, og samtaler om irans atomprogram var initiert.

Amnesty kan nå slå fast at denne håndsutstrekningen ikke har nådd Rouhanis eget folk.

Iran svøpes i et teppe av frykt med et stort antall offentlige henrettelser årlig. Gamle som unge får dermed selv oppleve omfanget, og grusomheten ved denne praksisen.

- Lite har endret seg for iranere under Rouhani. Den nye presidenten viderefører gammel politikk, og bruker henrettelser for å spre frykt blant befolkningen, sier John Peder Egenæs

«Moharebeh» - fiendskap mot gud


De fleste som ble henrettet i Iran i 2013 var dømt for drap, narkotikakriminalitet, voldtekt, spionasje eller det vage lovbruddet «moharebeh», eller fiendskap mot gud. Dette lovbruddet brukes som en sekkebetegnelse, ofte i forbindelse med opprør.

Amnestys rapport viser at personer tilknyttet ulike organisasjoner som er forbudt i Iran har blitt dømt under moharebeh. Det fryktes at denne loven brukes spesielt mot opposisjonelle og regimekritikere.

I mars 2014 kunne Amnesty melde om en ny henrettelsesbølge i Iran. Over 140 mennesker ble henrettet i løpet av årets to første måneder.

IRAK


Irak har i flere år hatt en negativ utvikling i landets bruk av dødsstraff, og gjør et nytt dramatisk hopp i 2013 med en 30 % økning i antall henrettelser sammenlignet med året før.

Amnesty har fått bekreftet at minst 169 henrettelser fant sted i Irak i 2013. Dette er det høyeste tallet siden 2003. De fleste er dømt under landets vage anti-terrorisme lovgivning.

Etter et kortvarig opphold i bruk av dødsstraff under USAs invasjon i 2003, har henrettelsene mer enn doblet seg de siste årene. Den interne sikkerhetssituasjonen i Irak er dramatisk forverret den siste tiden, spesielt med tanke på flere alvorlige selvmordsbombere i flere av landets regioner. Amnesty frykter at den økte bruken av henrettelser er styringsmaktenes forsøk på en rask løsning til et større underliggende problem.

- Det er ingen forskning som viser at dødsstraff virker avskrekkene, og den økte bruken av henrettelser kan komme til å bidra til et samfunn som bruker vold som tilsvar mot vold, sier Egenæs

TV-sendte tilståelser


Amnesty har lenge vært bekymret for rettssikkerheten til dødsdømte fanger i Irak. Flere rapporter viser omfattende bruk av tortur under avhør for å fremprovosere «tilståelser». Ved flere anledninger blir disse såkalte tilståelsene filmet og sendt på TV før rettsaken.

Denne videoen fra 2013 forklarer praksisen og viser noen av de tv-sendte tilståelsene.

- Fraværet av rettssikkerhet i disse sakene er hårreisende. Ved å sende tilståelser fremprovosert av tortur på TV før rettsaken i det hele tatt har kommet i gang bidrar politiet til forhåndsdømming av de tiltalte, sier Egenæs.

Utviklingen i Irak ser ikke ut til å avta. I januar 2014 ble hele 38 mennesker henrettet i løpet av kun fire dager.

USA

Det var en nedgang både i antall henrettelser og avsagt dødsdommer i USA fra 2012 til 2013. I fjor ble 39 mennesker henrettet fordelt på 9 stater.

Til tross for at det faktisk er mye å glede seg over i USA, som at Maryland ble den 18. delstatet til å avskaffe dødsstraff, er det fortsatt store utfordringer i systemet rundt dødsstraff i verdens mektiske land.

Amnesty har lenge vært bekymret for situasjonene for psykisk utviklingshemmede innsatte og tiltale, og hvordan denne gruppen behandles i den amerikanske rettssystemet.

Høyesterettsdommen Atkins v. Virginia slo i 2002 fast at det var grunnlovstridig å henrette psykisk utviklingshemmede i USA. Problemet var at dommen lot det være opp til den enkelte deltstaten å selv definere hva den betegnelsen skal innebære.

Resultatet er en sprikende rettspraksis delstatene i mellom, hvor i noen tilfeller et poeng på en IQ-test kan bety forskjellen på liv og død.

Saken til Warren Hill har skapt reaksjoner verden over. Hill har scoret 70 på en IQ-test han tok i fengselet. Hadde han scoret 69 ville saken mot han mest sannsynlig falt.

Saken til Warren Hill viser hvor villkårlig dødsstraff praktiseres i USA. Ett poeng på en IQ-test kan ikke være det som skiller en person fra å være frisk eller syk. Og det kan i hvert fall ikke være målestokken om liv eller død, sier Egenæs

Amnestys dødsstraff-rapport 2013
Et alvorlig tilbakeslag
Fakta - se interaktivt kart


Dødsdommer og henrettelser i 2013
 • 778 henrettelser ble gjennomført på verdensbasis i 2013. Dette tallet inkluderer ikke hundrevis i Iran og tusenvis i Kina.
 • 22 land gjennomøfrte henrettelser, mot 21 i 2012
 • To land står for store deler av økningen: Iran og Irak.
 • I Iran ble det gjennomført over 700 henrettelser. Dette tallet inkluderer både de 369 henrettelsene bekreftet av myndighetene, og de 355 som Amnesty har fått fra andre kilder.
 • Irak hadde en økning på over 30% fra 2012 ,med 169 henrettelser i 2013
 • Etter Kina, Iran og Irak er Saudi-Arabia, USA og Somalia de landene som henretter flest mennesker årlig
 • Fire land gjenopptok bruken av henrettelser etter opphold: Nigeria, Indonesia, Kuwait og Vietnam
 • Minst 1925 mennesker ble dømt til døden i 2013
 • Det sitter rundt 23 392 mennesker på dødscelle på verdensbasis
 • Følgende henrettelsesmetoder ble brukt i 2013: halshugging, henging, giftsprøyte, skyting
 • Offentlige henrettelser fant sted i Iran, Nord-Korea, Saudi-Arabia og Somalia
 • Minst 3 personer ble henrettet i Saudi-Arabia for forbrytelser de skal ha begått mens de var mindreårige. Amnesty er også bekymret for at dette har funnet sted i Iran og Jemen
 • Flertallet av landene hvor dødsstraff praktiseres har tvilsom rettssikkerhet