Bilde
AKSJON: Egypt

Uskyldig siktet for terrorisme

Signer aksjonen under:

Jeg krever at Mohamed Basheer, Karim Ennarah, Gasser Abdel-Razek og Patrick George Zaki løslates!Se brevet vi sender

10 204 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

Tre menn er siktet for "terror" - kun fordi de deltok på et møte med en norsk diplomat! Krev at de løslates - signer aksjonen nå!
Publisert: 27. nov 2020, kl. 13:15 | Sist oppdatert: 14. des 2020, kl. 10:21

Mohamed Basheer, Karim Ennarah og Gasser Abdel-Razek jobber for en menneskerettighetsorganisasjon i Egypt.

I november hadde organisasjonen et møte med diplomater fra en rekke vestlige land, inkludert Norge. Kort tid etter ble de tre mennene arrestert av egyptiske myndigheter.

Nå er alle tre siktet for terrorisme. De blir kun straffet for å jobbe for menneskerettighetene.

Alle tre er i fare for tortur. Derfor haster det å få dem frikjent!

Din signatur kan legge press på egyptiske myndigheter. Signer aksjonen og krev at de løslates!

Møtte vestlige diplomater

Organisasjonen mennene jobber for, Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), har som mål å fremme menneskerettighetene i landet. Bakgrunnen for arrestasjonene er et møte EIPR organiserte 3. november om menneskerettigheter i Egypt spesielt og verden generelt. Her deltok diplomatiske representanter fra 12 vestlige land, inkludert Norge. Deltagerne og organisasjonen selv har delt en rekke bilder fra møtet.

Etter arrestasjonen har de tre mennene blitt avhørt om organisasjonens arbeid, inkludert dette møtet. Arrestasjonen er et angrep på en fredelig menneskerettighetsorganisasjon og de verdiene den representerer!

Avhørt i blinde

12 dager etter møtet ble den første av de tre mennene arrestert. Mohamed Basheer ble arrestert i sitt hjem av tungt bevæpnete sikkerhetsstyrker. Han ble tatt med til den nasjonale sikkerhetstjenestens lokaler, der han ble avhørt i rundt 12 timer, med bind for øynene og uten advokat til stede. Etter avhøret ble han overført til den øverste påtalemakten for statssikkerhet (SSSP), som bestemte at han skulle varetektsfengsles i 15 dager. 

18. november arresterte egyptiske sikkerhetsstyrker Karim Ennarah i Dahab i det sørlige Sinai, der han var på ferie. Han ble fratatt laptop, telefon og andre eiendeler, og anholdt på et ukjent sted, uten kontakt med utenverdenen. Deretter ble han overført til SSSP, der han ble avhørt om sitt arbeid med EIPR, blant annet knyttet til fengselsforhold og dødsstraff i Egypt. 

Til slutt, om kvelden den 19. november ble Gasser Abdel-Razek arrestert av sivilkledde sikkerhetsstyrker i sitt hjem i Maadi, Kairo. Flere timer senere ble han avhørt av SSSP og varetektsfengslet i 15 dager. Nå sitter han fengslet i Liman Tora-fengselet under grusomme og umenneskelige fengslesforhold. Han sitter isolert i en kald celle, uten tilgang madrass, dyne eller varme klær. Han får ikke lov til å forlate cellen. Fengselsmyndighetene har barbert hele hodet hans. Han har i tillegg blitt fratatt alle personlige eiendeler, og nektes å kjøpe nødvendige artikler i fengselets kantine.

Frykter tortur

Amnesty er bekymret for at de arresterte EIPR-medarbeiderne kan bli utsatt for tortur og annen mishandling under avhørene og i arrest. Forholdene i Egypts overfylte og uhygieniske fengsler og interneringsanlegg utgjør en ytterligere helserisiko for de arresterte.

I tillegg melder troverdige rapporter om spredning av COVID-19 på egyptiske forvaringssteder, som forverres av myndighetenes manglende tiltak for å forebygge smitte. 

Uskyldig anklaget for terrorisme

Egyptiske myndigheter har siktet Mohammed Basheer, Karim Ennarah og Gasser Abdel-Razek som del av Sak 855/2020, som er en etterforskning av en rekke kjente menneskerettighetsforkjempere og journalister basert på ubegrunnede anklager om terrorisme. 

Alle tre har blitt siktet for «medlemskap i en terrororganisasjon», «spredning av falske nyheter» og «misbruk av sosiale medier». Mohamed Basheer har i tillegg blitt avhørt om mistanker om «terrorfinansiering». 

I tillegg er en fjerde medarbeider i organisasjonen fengslet. Patrick George Zaki, som er etterforsker for kjønnsrelaterte menneskerettighetsspørsmål hos EIPR, har vært arrestert under terroranklager siden februar 2020. 22. november ble hans varetekt enda en gang forlenget med 45 dager. 

Gjentatte angrep mot frivillige organisasjoner

Arrestasjonen av EIRP-medarbeiderne inngår i en rekke av angrep på ulike egyptiske menneskerettighetsorganisasjoner siden 2011.

EIRPR har i nesten 20 år jobbet for å forbedre menneskerettighetssituasjonen i Egypt. Skulle egyptiske myndigheter lykkes med å stanse EIPR i deres arbeid, ville det være et alvorlig tilbakeslag for muligheten til å utføre menneskerettighetsarbeid i Egypt. 

Amnesty anser Mohamed Basheer, Karim Ennarah, Gasser Abdel-Razek og Patrick George Zaki som samvittighetsfanger, fengslet utelukkende for sitt menneskerettighetsarbeid.

Amnesty krever at egyptiske myndigheter:

  • Løslater Mohamed Basheer, Karim Ennarah, Gasser Abdel-Razek og Patrick George Zaki umiddelbart og betingelsesløst, og stanser all etterforskning av dem.

  • I påvente av løslatelse, gir dem tilgang til deres familier, advokater og den helsehjelpen de har behov for og beskytter dem mot tortur og annen mishandling, inkludert langvarig isolasjon.

  • Stanser straffeforfølgelsen av menneskerettighetsorganisasjoner i landet, inkludert «Case 173».

Signaturene sendes til statsadvokat Hamada al-Sawi.

Oppdateringer

10 041 signaturer overlevert

Amnesty sendte i dag 10 041 signaturer til egyptiske myndigheter sammen med et krav om å stanse etterforskningen av gruppen og droppe alle anklager mot dem.

Selv om det er positivt at tre av mennene nå er løslatt fra varetekt, skulle de aldri vært fengslet i utgangspunktet og anklagene mot dem må umiddelbart opphøre. Amnesty er fremdeles bekymret for medarbeiderne i EIPR og den overordnete situasjonen for menneskerettighetsorganisasjoner i Egypt.

Løslatt fra varetekt

Mohamed Basheer, Karim Ennarah og Gasser Abdel-Razek har blitt løslatt fra varetekt. Vi har grunn til å tro at løslatelsen skyldes den store internasjonale oppmerksomheten rundt saken, siden personer som blir arrestert for å ta opp menneskerettigheter i Egypt vanligvis holdes i varetekt i mange måneder, og til og med år, før de stilles for retten.

De tre mennene er derimot fremdeles siktet og står i fare for å dømmes for «terrorisme». I tillegg har deres finansielle midler blitt frosset, i et åpenbart forsøk om å hindre dem i å fortsette sitt menneskerettighetsarbeid. Varetektsfengslingen av EIPR-medarbeider Patrick Zaki har dessverre blitt forlenget.

Selv om dette er et stort steg i riktig retning, står mennene fremdeles i fare for å dømmes for «terrorisme». Signer aksjonen – krev at siktelsene droppes!

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har et hvert menneske rett til liv, frihet og personlig sikkerhet (artikkel 3) og rett til å beskyttes mot tortur (artikkel 5).

Enhver har rett til ikke å bli utsatt for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning (artikkel 9) og til menings- og ytringsfrihet (artikkel 19).

Land
Egypt:

Egyptiske myndigheters praksis med å arrestere og sikte menneskerettighetsforkjempere og andre kritikere basert på ubegrunnete anklager om terrorisme, og anholde dem i flere år uten rettssak eller dom, er godt dokumentert.

Amnesty har også dokumentert grusomme og umenneskelige fengslingsforhold, med bruk av små og mørke celler for politiske fanger som holdes i isolasjon – tilsynelatende som straff for å kritisere myndighetene i landet.

Du kan lese mer om Egypt her.

Public Prosecutor Hamada al-Sawi
Office of the Public Prosecutor
Madinat al-Rehab
Cairo, Arab Republic of Egypt
Fax: +202 2577 4716

Dear counsellor,

Between 15 and 19 November, Egyptian security forces arrested three senior staff of the Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), Mohamed Basheer, Karim Ennarah and Gasser Abdel-Razek. They are arbitrarily detained at the Tora Prison Complex, pending investigations into “terrorism”-related and other unfounded charges. Amnesty International considers them to be prisoners of conscience, detained solely in relation to their organization’s peaceful human rights work.

Amnesty International is particularly concerned about the poor conditions of detention which EIPR Executive Director and father-of-two Gasser Abdel-Razek is forced to endure. Since his transfer to Liman Tora Prison, one of the facilities in the Tora Prison Complex, on 20 November, he has been held in solitary confinement in a cold cell, without a mattress, sufficient bedding or warm clothes. He is denied any time outside his cell, including for exercise. All his personal belongings have been confiscated. Prison authorities also completely shaved his head, an extraordinary move for detainees held in pre-trial detention, raising further fears over the discriminatory and punitive measures to which he is being subjected in prison. Prison authorities are also preventing him from purchasing basic necessities from the prison canteen.

The latest reprisals campaign began after EIPR held a human rights briefing with 13 western diplomats at its office on 3 November. Another EIPR staff member, Patrick George Zaki, has been arbitrarily detained since February 2020. The Egyptian authorities have targeted EIPR and other civil society groups for years, including through criminal investigations as part of the so-called “Case 173”.

I urge you to immediately and unconditionally release Mohamed Basheer, Karim Ennarah, Gasser Abdel-Razek and Patrick George Zaki and drop all investigations against them. Pending their release, they should be granted access to their families, lawyers and any medical care they may require and be protected from torture and other ill-treatment, including prolonged solitary confinement. I also urge your intervention to end criminal investigations against human rights NGOs, including by closing “Case 173”.

Yours sincerely,