Bilde
AKSJON: Colombia

Trues på livet for å forsvare miljøet

Signer aksjonen under:

"Jeg krever at Danelly Estupiñan må få beskyttelse!"Se brevet vi sender

12 468 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

Ukjente menn følger etter Danelly hvor enn hun går. Hun frykter at hun og datteren kan bli drept. Krev at de får beskyttelse - signer aksjonen nå!
Publisert: 5. Jan 2021, kl. 12:41 | Sist oppdatert: 6. Jan 2021, kl. 16:09

Danelly Estupiñan ​​jobber med å forsvare minoriteters rettigheter i Colombia, gjennom å beskytte deres tradisjonelle landområder og kulturelle tradisjoner.

I Colombia er dette en livsfarlig jobb. Ved å forsvare miljø og menneskerettigheter, utfordrer Danelly sterke økonomiske interesser. Flere kriminelle nettverk ønsker henne drept.

Danelly blir forfulgt, filmet og fotografert. Den 14 år gamle datteren hennes blir forfulgt på vei til dansetimer. De føler seg ikke trygge noe sted.

Jeg blir truet for arbeidet jeg gjør (…). Jeg blir konstant forfulgt, og det kan ende med mord.

Danelly Estupiñan ​​​​​​

På bakgrunn av truslene har myndighetene i Colombia sørget for at Danelly får beskyttelse av den nasjonale beskyttelsesenheten. Men disse tiltakene er i liten grad tilrettelagt, og har ikke vært nok for å stanse truslene mot Danelly og datteren.

Amnesty er bekymret for at så lenge Danelly kjemper for miljø og menneskerettigheter, vil livet hennes være i fare.

Signer aksjonen nå - krev at Danelly får den beskyttelsen hun trenger!

Hør Danelly fortelle om sitt engasjement

Hør Danelly fortelle om hvorfor kampen for miljø og menneskerettigheter er viktig i denne videoen:

Beskytter lokalsamfunnet

Danelly jobber for en samfunnsbevegelse ved navn Black Communities Process (PCN) som består av mer enn 140 organisasjoner, samfunnsråd og mennesker som jobber for rettighetene til afro-colombianske samfunn. Målet til bevegelsen er å styrke rettighetene til spesielt svarte, afrikanske etterkommere i Colombia.

Blant lokalsamfunnene i Danellys hjemby Buenaventura i Valle de Cauca ved Stillehavskysten finnes det flere grupper med afrikansk opphav som baserer seg på levemåten og de kulturelle tradisjonene fra det opprinnelige afro-colombianske samfunnet. Området har et sårbart økosystem hvor spesielt havet og muligheten til å fiske er avhengig av at naturen ivaretas.

Bevegelsen Danelly er en del av har særlig fokusert på ikke-voldelige metoder for å kreve retten til deres forfedres land i Buenaventura. De frykter hvilke konsekvenser den industrielle utbyggingen og volden i området vil ha for selve eksistensen av de afro-colombianske samfunnene. Territoriene hvor de bor er nemlig en stor del av deres identitet.

Utfordrer sterke økonomiske interesser

Buenaventura har i dag en viktig havn og er rikt på naturressurser, men næringsutviklingen i området skjer uten at de afro-colombianske samfunnene konsulteres slik de har rett til. Dette har hatt alvorlige konsekvenser for lokalsamfunnet og miljøet. Til tross for den strategiske plasseringen og økonomiske betydningen av havnene i Buenaventura, har byen en av de verste fattigdomsstatistikkene i landet. Amnesty har vært vitne til den inngripende effekten havnene har på menneskene rundt. Mange av husene mangler grunnleggende sanitærfasiliteter, og noen boligområder lever med konstant bevegelse i bakken når store kontainere blir flyttet på i havneområdet.

Disse faktorene kombinert med en skjør fredsavtale mellom myndighetene og den tidligere geriljaen FARC-EP, liten statlig tilstedeværelse og den strategiske geografiske beliggenheten fører til at området tiltrekker seg mye kriminalitet. Byen preges av et kriminelt miljø, med blant annet narkotika- og våpensmugling, pengeutpressing, ulovlige skatter og kontroll av lokal handel, og utbredt bruk av vold. Det afro-colombianske samfunnet er konstant truet.

Danelly utfordrer sterke økonomiske interesser når hun står opp for lokalsamfunnene og krever respekt for deres rettigheter. Nå står livet hennes i fare.

Hun trenger vår hjelp – signer aksjonen og krev bedre beskyttelse av Danelly.

Truslene mot Danelly må etterforskes

Danelly mottar nå beskyttelse fra den nasjonale beskyttelsesenheten. Men selv ikke etter at hun mottok disse beskyttelsestiltakene, har truslene og forfølgelsen stanset. Hun har fått følge av politieskorte, blitt gitt telefon og bil for å økt beskyttelse, men likevel opplever hun ikke å bli beskyttet godt nok.

6. juli 2019 brøt noen seg inn i huset hennes. Hun anmeldte hendelsen, men påtalemyndigheten har enda ikke identifisert de skyldige. Forsvareren hennes mener at myndighetenes trege og vage arbeid gir fritt spillerom for angrep mot Danelly.

Myndighetenes tiltak og beskyttelsen gitt av den nasjonale beskyttelsesenheten har vært viktig, men bedre tiltak er nødvendig for å beskytte Danelly, samt for å sikre et trygt miljø for å forsvare menneskerettighetene i Colombia generelt. Samtidig bør kongressen følge opp at den utøvende makten ivaretar sitt ansvar for å beskytte menneskerettighetsforkjempere som Danelly.

Amnesty krever at:

  • Riksadvokaten i Colombia iverksetter en grundig og uavhengig etterforskning av forfølgelsen av Danelly Estupiñan og andre tilfeller hvor hennes sikkerhet har vært truet, med mål om å identifisere og stanse gjerningspersonene så hennes fysiske og mentale helse ikke lenger står i fare.

  • Kongressen i Colombia oppretter en parlamentarisk kommisjon for å verifisere at menneskerettighetsforkjempere får den beskyttelsen de trenger.

Signaturene sendes til riksadvokat Francisco Roberto Barbosa og leder for det colombianske senatets førstekommisjon Miguel Ángel Pinto.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

Ifølge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har alle mennesker rett til liv, frihet og personlig sikkerhet (artikkel 3).

Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding (...) (artikkel 19).

Slik jobber Amnesty for å beskytte miljøforsvareres rettigheter:

Amnesty samarbeider med en rekke forskjellige grupper for å øke presset mot myndigheter og selskaper som hindrer fremgang. Blant annet jobber vi for å styrke arbeidet til urfolk, fagforeninger og berørte samfunn.

Vi jobber for å beskytte miljøforsvarere over hele verden. På den måten kan de beskytte sine landområder mot miljøødeleggelser, avskoging og næringsvirksomhet i strid med menneskerettighetene.

Les mer om hvordan vi jobber for urbefolkningens rettigheter her.

Land
Colombia:

Colombia er et av verdens farligste land for menneskerettighetsforkjempere og de siste årene har det vært en økende grad av drap på menneskerettighetsforkjempere. Særlig er de som forsvarer rettigheter knyttet til landområder, territorier og miljø utsatt for angrep og trusler. Truslene disse menneskene står overfor er ofte et resultat av konflikter knyttet til land og naturressurser. Når menneskerettighetsforkjempere forsvarer grupperettigheter knyttet til anerkjennelse og beskyttelse av territorier for urbefolkning og andre minoriteter utfordres de økonomiske interessene til andre grupper. Fredsavtalen fra 2016 har ikke lykkes i å stanse denne utviklingen.

Ifølge Indepaz har 310 menneskerettighetsforkjempere og lokale samfunnsledere i Colombia blitt drept i løpet av 2020.

Mr. Francisco Roberto Barbosa
Office of the Attorney General
Avenida Calle 24 No. 52 – 01 Bogotá, D.C, Colombia
Email: [email protected]

Mr. Miguel Ángel Pinto
President of the Board of Directors of the First Committee of the Senate
Carrera 7 # 8-68 Bogotá, D.C, Colombia
Email: [email protected]

Dear Mr. Barbosa and Mr. Pinto,

I am writing to express my concern for Danelly Estupiñan, a human rights defender from Buenaventura, Colombia.

Due to the work in defense of the Afro territory in Colombia by the Black Communities Process (PCN) and the research carried out by Danelly to show the environmental impact companies have in the territory, she has been a victim of threats and attacks by unidentified people. Danelly is a beneficiary of protection measures by the National Protection Unit (UNP), however, she reported that the measures are not sufficient to mitigate the risk, as they do not attack the root causes of the violence. Even with the UNP measures in place, she reported that unidentified people are following her and a member of her family. On July 6th 2019, unknown individuals broke into her house at night. She has filed a complaint before the Office of the Prosecutor, but the prosecution has not identified the responsible yet. Danelly Estupiñan’s life is at immediate risk.

Danelly is not the only human rights defender in Colombia who has faced such threats. Colombia is the country in Latin America with the highest number of human rights defenders killed and the second most dangerous in the world to carry out this activity. Human rights defenders, in particular those defending rights linked to land, territory and the environment, continue to be the targets of a large number of attacks and threats because of their work. The overall situation for human rights defenders in Colombia is deeply worrying.

We urge the office of the Attorney General to proceed with the investigation into the surveillance activities and security incidents against Danelly Estupiñan in a comprehensive and impartial manner. This should be done with the aim of identifying and stopping the attackers so that they do not put Danelly Estupiñan's physical and psychological safety at risk.

We furthermore call on the Congress of Colombia to create the "commission for the verification of guarantees for Human rights defenders".

Yours sincerely,