Bilde
AKSJON: Hviterussland

Står i fare for å bli henrettet

Aksjonen er avsluttet

2 568 signerte denne aksjonen

Del    
Eduard Lykau ble dømt til døden av Minsk regionale domstol 26. november 2013.
Publisert: 9. Jan 2014, kl. 13:38 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Bruken av dødsstraff holdes ofte hemmelig i Hviterussland, og Amnesty fikk først opplysninger om dødsdommen en måned etter at den falt.
Etter hva Amnesty erfarer var dette den fjerde dødsdommen som ble avsagt i Hviterussland i 2013, det er uklart hvor mange henrettelser som har blitt gjennomført.
Dømt for mord
Eduard Lykau var tiltalt for fem drap som ble begått i 2002, 2004 og 2011. Han ble arrestert i september 2011 etter det femte drapet skal ha skjedd i landsbyen Zhdanovich, nær Minsk.

Lykau ble dømt til døden 26.november 2013, men informasjonen om dette ble altså kjent først en måned senere.
Ifølge offisielle kilder er han hjemløs og har sittet i fengsel flere ganger på grunn av tyveri, hærverk og manglende innbetaling av barnebidrag.

En representant for påtalemyndighetene uttalte i regjeringsorganet Sovetskaya Belorussia at en annen mann hadde fått livsvarig fengsel for de to drapene i 2002. Han var sønn til ett av ofrene og hadde sittet sju år i fengsel, men ble løslatt da Eduard Lykau i 2011 tilsto å ha begått disse drapene.

Holdes hemmelig
Hviterussland er det eneste land i Europa som fremdeles henretter mennesker. Dødsdommene blir ofte idømt etter urettferdige rettssaker der det inngår fremtvungne tilståelser. Disse rettsakene foregår ofte i all hemmelighet, og det gis ikke tilstrekkelige opplysninger til fangen, hans familie eller advokat.

I 2012 ble tre menn henrettet i Hviterussland. Henrettelsene blir gjennomført med skudd.

Etter det Amnesty erfarer ble fire dødsdommer avsagt i 2013. Rygor Yuzepchuk ble dømt 24.april, Pavel Selyun 12. juni og Alyaksandr Haryunou 14.juni og så Eduar Lykau 26. november. Det er ikke kjent om noen henrettelser er blitt gjennomført i 2013.

22.oktober opphevet høyesterett dommen mot Alyaksandr Haryunou og sendte saken tilbake til første rettsinstans, men 24.desember ble han dessverre igjen dømt til døden.

Informerer ikke pårørende
Hviterussiske myndigheter har ved flere tilfeller nektet å returnere liket av en som er henrettet til familien. Det blir heller ikke opplyst hvor liket er begravet.
Menneskerettighetskomitéen i FN har påpekt at dødsstraffen i Hviterussland er et brudd på menneskerettighetene til fangen og hans familie. Hviterussland har ikke tatt hensyn til henvendelser fra denne komitéen.

Myndighetene gir ikke full informasjon om bruken av dødsstraff i landet. Dermed blir det ingen offentlig debatt om saken, og dødsstraffmotstandere blir hindret i sitt arbeid.

Amnesty International er imot dødsstraff i alle tilfeller uten noen unntagelse. Denne straffen er et klart brudd på retten til liv slik det er fremhevet i Den internasjonale erklæring om menneskerettigheter. Dødsstraff er en straff som er ytterst grusom, umenneskelig og fornedrende.

Amnesty International krever:
 • at Hviterussiske myndigheter omgjør dødsdommen til Eduard Lykau, og umiddelbart stanser henrettelsen.
 • at Hviterussiske myndigheter innfører et moratorium for bruken av dødsstraff, med mål om å avskaffe dødsstraff for alle forhold.

Det DU kan gjøre:

 • Signér aksjonen!
 • Print ut underskriftslisten og hjelp oss med å samle underskrifter!
 • Spre aksjonen til Eduard Lykau på sosiale medier, slik at også venner og bekjente kan signere!

FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN ER BRUTT I DENNE SAKEN:

 • Artikkel 3: Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.
 • Artikkel 5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Oppdateringer

19.12.2014
I dag sendte vi 351 signaturer til President Alyaksandr Lukashenka. Dette er i tillegg til 2867 signaturer som ble sendt 17. februar 2014. Takk til alle som har signert aksjonen.

14.11.2014
Etter den nylige henrettelsen av Alyaksandr Haryunou i begynnelsen av november har lokale aktivister fortalt Amnesty International at de tror at Eduard Lykau står i stor fare for å bli henrettet snart. Dette er fordi dødsdommene ofte blir utført raskt etter hverandre og uten varsel.

Etterfulgt av en periode på 24 måneder hvor det ikke ble utført noen henrettelser har Hviterussland henrettet tre personer så langt i 2014. Det antas at både Rygor Yuzepchuk og Pavel Selyun ble henrettet i april tidligere i år.

25.04.2014
I løpet av påsken ble Pavel Selyun henrettet i hemmelighet i Hviterussland. Dette etter at ingen henrettelser ble gjennomført i hele 2013, for første gang på fire år. Selyuns nærmeste familie ble ikke varselt om henrettelsen og fikk ført vite om drapet da hun kom til fengselet for å besøke sønnen sin.

17.02.2014
I dag sendte vi 548 signaturer til hviterussiske myndigheter! Takk til alle som har signert på gaten og på nett så langt! Vi fortsetter aksjonen for Eduard. Hjelp oss å samle flere signaturer ved å spre aksjonen i sosiale medier!

Bakgrunn

BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
Print ut underskriftsliste og ta den med på jobb eller skole!


Fakta om dødsstraff (hentet fra Amnestys dødsstraffrapport fra 2012)
 • Minst 682 mennesker ble henrettet i løpet av 2012. Henrettelsene var fordelt på 21 land. (Tallene for 2011 var minst 680 fordelt på samme antall land).
 • Landene som henretter flest er Kina, Iran, Irak, Saudi-Arabia, USA og Yemen i den rekkefølgen.
 • Kina henrettet flere enn resten av verden til sammen. Denne statistikken sees på som en statshemmelighet i Kina og det er vanskelig å finne nøyaktige tall, men det skal være snakk om flere tusen årlig.
 • Hviterussland er det eneste landet i Europa som fortsatt tar i bruk dødsstraff
 • Minst 23 286 mennesker satt på dødsceller i utgangen av 2012.
 • Minst 1 722 mennesker ble dømt til døden i 2012, fordelt på 58 land.
 • Henrettelsesmetodene som brukes i verden er halshugging, henging, giftsprøyter og skyting.
 • Iran, Nord-Korea, Saudi-Arabia og Somalia benyttet seg av offentlige henrettelser.
 • Mennesker blir fortsatt dømt til døden verden over på andre grunnlag enn overlagt drap. Narkotikakriminalitet, utroskap, blasfemi, voldtekt og økonomisk kriminalitet er noen av lovbruddene mennesker har fått dødsdommer for i 2012.
 • I løpet av 2012-2013 har syv land gjenopptatt bruken av henrettelser etter lengre perioder uten. Disse landene er Paktistan, India, Gambia, Indonesia, Kuwait, Nigeria og Vietnam.
Vil du lese mer? Last ned hele rapporten her.
President Alyaksandr Lukashenka

ul. Karla Marxa 38

220016 Minsk

BelarusProsecutor General

Alexander Koniuk

ul. Internatsionalnaya 22

220050 Minsk, Belarus

[email protected]

Dear President Lukashenka,

I am writing you today in relation to the death sentence against Mr. Eduard Lykau.
Mr. Lykau was sentenced to death by Minsk Regional Court in November 2013.
I urge you to commute the death sentence of Eduard Lykau and all other death sentences in Belarus.
Although I have great sympathy with the families and friends of the victims from his alleged crimes, the death penalty is not the solution and have no proven effect as a deterrence.
Belarus is the last European country that practice the use of the death penalty, a punishment which violates the right to life enshrined in the universal declaration of human rights. In the light of this I also call on you to establish an immediate moratorium on the use of the death penalty.
Finally, I urge you to ensure that full current information about the use of the death penalty in Belarus is publicly available.

Yours sincerely,