Bilde
AKSJON: Saudi-Arabia

Stans kneblingen av ytringsfriheten

Aksjonen er avsluttet

15 183 signerte denne aksjonen

Raif Badawi er dessverre bare én av mange som forfølges fordi de bruker ytringsfriheten i Saudi-Arabia. Flere titalls samvittighetsfanger soner lange fengselsstraffer fordi de har tatt til orde for reformer og respekt for menneskerettighetene. «Anti-terrrorlovgivning» blir brukt for å kneble alle typer kritiske ytringer. Vi har avsluttet denne aksjonen for signering. Se vår nye aksjon for de fengslede ACPRA-medlemmene her.
Publisert: 23. Mar 2015, kl. 13:54 | Sist oppdatert: 1. okt 2020, kl. 13:44

Saudi-Arabia er kjent for sine middelalderske straffemetoder. Pisking, amputasjoner og kryss-amputasjoner (en fremgangsmåte hvor man kutter av for eksempel én hånd og én fot på motsatte sider av kroppen) er noen av metodene som blir brukt. Tortur er rutine i varetekt. I tillegg er landet et av de ledende i verden hva gjelder statsautoriserte henrettelser – inkludert offentlige halshugginger.

Det ovennevnte karakteriserer et land som overhodet ikke tar sine internasjonale forpliktelser på alvor. Sett i lys av det politiske klimaet i Saudi-Arabia er Amnesty International spesielt bekymret for aktivister som er fengslet fordi de har brukt sin ytrings- og forsamlingsfrihet.

Raif Badawis advokat er selv dømt til 15 års fengsel for sitt arbeid for menneskerettighetene. Før han ble fengslet, skrev Waleed Abu al-Khair bl.a. dette i et blogginnlegg:

(…) As long as the oil keeps flowing, the world will turn a blind eye if Saudi Arabia continues to crack down on freedom and human rights.

Amnesty oppfordrer enkeltmennesker og myndigheter verden over til å støtte kravet om stans i forfølgelsen av mennesker som bruker sin ytrings- og forsamlingsfrihet i Saudi-Arabia!

Amnesty International krever at:

  • Myndighetene løslater Fadhel al-Manasif, Dr Abdullah al-Hamid, Saleh al-Ashwan, Sheikh Suliaman al-Rashudi, Dr Mohammad al-Qahtani, Abdulaziz al-Sunaidi, Dr Abdulkareem al-Khoder, Dr Fowzan al-Harbi, Dr Abdullah al-Hamid, Ashraf Fayadh, Mikhlif al-Shammari, Waleed Abu al-Khair, Omar al-Said, Mikhlif al-Shammari, Alaa Brinji, Dr Saud al-Hashimi and Raif Badawi umiddelbart og betingelsesløst. Alle er samvittighetsfanger, anholdt kun for å ha benyttet seg av sin ytrings-, forsamlings- og organisasjonsfrihet.
  • Myndighetene sørger for at alle er beskyttet mot tortur og annen mishandling.
  • Myndighetene setter en stopper for arrestasjon og forfølgelse av aktivister på bakgrunn av at de utøver ytringsfriheten sin .
  • Myndighetene frastår fra å sende menneskerettighetsforkjempere til the Specialized Criminal Court; en domstol etablert for å håndtere terrorrelaterte lovbrudd.
  • Myndighetene tillater stiftelse av menneskerettighetsorganisasjoner.


Dette kan du gjøre:

  • Signér aksjonen!
  • Fortell de du kjenner om aksjonen! Del den gjerne på Facebook og Twitter.
  • Skriv ut underskriftslisten og heng den opp på skolen eller på jobben!

Signaturene sendes til Kong Salman bin Abdul-Aziz Al Saud.

FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN ER BRUTT I DENNE SAKEN:

Artikkel 5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Artikkel 10: Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.

Artikkel 19: Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

Gjennom sin skriving og aktivisme har Mikhlif al-Shammari jobbet for rettighetene til minoriteter i Saudi-Arabia, spesielt sjia-muslimene. Hans fredelige aktivisme har ført til flere arrestasjoner og han har allerede tilbrakt over 20 måneder i fengsel og har også rapportert om tortur og mishandling i varetekt. Nå har han blitt dømt til to års fengsel og 200 piskeslag.

BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!

Print ut underskriftsliste og ta den med på jobb eller skole!

Oppdateringer

12.04.2018
Vi avslutter denne aksjonen for signering. Tusen takk til alle som har engasjert seg! Se vår nye aksjon for de fengslede ACPRA-medlemmene her.

02.10.2017
Adbulaziz al-Shubailey ble dessverre arrestert 17. September. Han er dømt til åtte års fengsel, åtte års utreiseforbud samt forbud mot å publisere på sosiale medier. Al-Shubailey er en av grunnleggerne av menneskerettighetsorganisasjonen, ACPRA. Han ble dømt i 2016 etter en urettferdig rettssak. Dommen hans ble opprettholdt av ankedomstolen i juli 2017. Han ble også tvunget til å skrive under på en erklæring om at han ikke kommer til å gjenoppta sin aktivisme. Al-Shubailey er blant annet dømt for å ha gitt Amnesty informasjon i forbindelse med to rapporter, og for å ha nektet å rette seg etter rettsordren om å legge ned ACPRA.

10.01.2017
I dag ble ankesaken til Abdulaziz al-Shubaily behandlet i the Specialized Criminal Court, og dommen hans på åtte års fengsel og åtte års utreiseforbud ble opprettholdt. Han ble dømt etter å ha avslørt systematiske brudd på menneskerettighetene i Saudi-Arabia. Anklagene mot ham omfatter blant annet kommunikasjon med utenlandske organisasjoner, hvorav én er Amnesty International. Al-Shubaily er ikke fengslet per dags dato.

18. desember 2016 ble menneskerettighetsaktivist og ACPRA-medlem Issa al-Nukheifi innkalt til avhør ved avhørsenheten i Mekka. Bakgrunnen er hans Twitter-meldinger der han har uttrykt sin støtte til fengslede saudiarabiske menneskerettighetsaktivister. Han sitter nå varetektsfengslet i Mekka. I 2013 ble han fengslet for sitt menneskerettighetsarbeid og sonet en dom på tre år. Etter at han ble løslatt i april 2016 har han fortsatt med å avsløre myndighetenes menneskerettighetsbrudd.

01.12.2016

I dag fikk vi den triste nyheten om at dommen til Issa al-Hamid har blitt utvidet fra ni til elleve års fengsel, etterfulgt av et utreiseforbud på elleve år og en bot på 100,000 saudi riyals (ca. 226 000 kroner).

28.11.2016
Saken til ACPRA-medlemmet Issa al-Hamid skal opp i retten igjen 1. desember. Som tidligere behandles den i Specialized Criminal Court (SCC) i Riyadh. Al-Hamid venter fortsatt på en kjennelse i saken etter at dette har blitt utsatt flere ganger.

03.11.2016
ACPRA-medlem og menneskerettighetsforkjemper Issa al-Hamid ble i april i år dømt til 9 års fengsel av the Specialized Criminal Court (SCC) i Riyadh. Dommen er anket og mandag 7. november skal saken opp i retten igjen. Amnesty i Norge har sendt brev til den norske ambassaden i Ryadh med oppfordring om at de observerer rettsaken, da forrige runde i retten ikke var en rettferdig rettsak. Brevet ble fulgt opp med en telefonsamtale til ambassaden.

28.10.2016
Fra 26. - 30. oktober markerer vi at det er syv år siden ACPRA ble grunnlagt. Del gjerne denne Twitter-meldingen for å be Saudi-Arabias innenriksminister om å løslate de fengslede ACPRA-medlemmene umiddelbart:
Happy 7th Birthday @acprahr! [email protected]_Naif_AlSaud, defending human rights is not terrorism – Release #ACPRA now! ​

09.06.2016
Den 7. april ble Mohammed Saleh al-Bajadi løslatt fra et rehabiliteringssenter for «terrorister og andre med avvikende tanker». Han har blitt holdt der siden han ble løslatt fra fengsel i november 2015. Utreiseforbudet på fire år opprettholdes. Deler av dommen hans er blitt omgjort til en betinget dom, noe som gjør at han stadig er i fare for å bli arrestert og fengslet på nytt. Før løslatelsen ble han tvunget til å skrive under på en erklæring om at han skal avstå fra aktivisme og unngå kontakt med media eller utenlandske organisasjoner.

30.05.2016
Abdulaziz al-Shubaily har i dag blitt dømt til åtte års fengsel og åtte års utreiseforbud etter å ha avslørt systematiske brudd på menneskerettighetene i Saudi-Arabia. Anklagene mot ham omfatter blant annet kommunikasjon med utenlandske organisasjoner, hvorav én er Amnesty International. Al-Shubaily er ikke fengslet per dags dato, og avventer resultatet av ankesaken.

14.01.2016
Omar al-Said har blitt løslatt. Betingelsene for løslatelsen er ikke kjent.

26.11.2015
Takk til alle de 15.268 som har signert aksjonen. I dag ble signaturene sendt til Kong Salman bin Abdul-Aziz Al Saud.

15.10.2015
Dr Abdulrahman al-Hamid, som ble arrestert i april 2014, har blitt dømt til 9 års fengsel og 9 års reiseforbud. Han ble arrestert etter å ha signert en uttalelse om at innenriksministeren burde bli stilt for retten for «hans politikk for å undertrykke offentlige friheter».

Dr Abdulrahman al-Hamid er den niende ACPRA-grunnleggeren som har blitt arrestert og fengslet (The Saudi Society for Political and Civil Rights).

17.09.2015
Samar Badawi, søster til Raif Badawi og konen til Waaled Abu al-Khair, ble denne uken tildelt The International Hrant Dink Award. Prisen blir gitt til menneskrettighetsforkjempere som risikerer sine liv for å kjempe for at menneskerettigheter skal respekteres og en verden fri for diskriminering, vold og rasisme. Prisen er oppkalt etter en tyrkisk-armensk journalist som ble drept i Istanbul i 2007. Se videoen som ble vist under prisutdelingen her.

01.09.2015
Et brev signert av ti organisasjoner ble sendt til Kong Salman den 16 juli. Brevet er sendt for å utrykke bekymring vedrørende fengsling og forfølgelse av menneskerettighetsforkjempere i Saudi-Arabia. Kong Salman har enda ikke svart på brevet.
Les brevet her.

27.04.2015
Loujain al-Hathloul og Maysaa al-Amoudi ble løslatt den 12. februar etter å ha tilbrakt 10 uker i varetekt. Betingelsene for løslatelsen deres er ikke kjent, og deres juridiske status er fortsatt uklar.

Les mer på amnesty.no

King and Prime Minister

King Salman bin Abdul Aziz Al Saud

The Custodian of the two Holy Mosques

Office of His Majesty the King

Royal Court, Riyadh

Kingdom of Saudi Arabia


Your Majesty,

I am deeply concerned about the case of the 15 human rights defenders Issa al-Hamid, Fadhel al-Manasif, Saleh al-Ashwan, Sheikh Suliaman al-Rashudi, Dr Mohammad al-Qahtani, Abdulaziz al-Sunaidi, Dr Abdulkareem al-Khoder, Dr Fowzan al-Harbi, Dr Abdullah al-Hamid, Ashraf Fayadh, Mikhlif al-Shammari, Waleed Abu al-Khair, Omar al-Said, Mikhlif al-Shammari and Raif Badawi.

They are all prisoners of conscience, held solely for peacefully exercising their right to freedom of expression and they should be released immediately and unconditionally. I ask that all charges against them are dropped, and that their sentences are quashed.

I call on you to stop arresting, charging, prosecuting and sentencing activists for simply exercising their rights to freedom of expression, association and assembly. Further, I urge you to stop putting human rights defenders on trial before the Specialized Criminal Court which was set up to deal with terrorism-related cases.

I ask that you allow the founding and setting up of human rights organizations, and that you ensure greater respect for freedom of expression, association and assembly.

Thank you for your attention on this serious matter.

Sincerely,