Bilde
AKSJON: Danmark

"Mitt hjerte blør, når jeg tenker på at min mor og to søstre skal returnere til Syria"

Signer aksjonen under:

Syria er ikke trygt. La syriske flyktninger få beskyttelse i Danmark!Se brevet vi sender

12 679 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

Del    
Hans mor og to lillesøstre risikerer å bli tvangsreturnert til Syria. Amnestys egen etterforskning viser at det er altfor farlig. Krev at myndighetene snur NÅ!
Publisert: 28. jun 2021, kl. 12:44 | Sist oppdatert: 7. sep 2021, kl. 11:03

Familien til Mohamed rømte fra Assad-regimet i Syria. Nå frykter han at moren og søstrene kan bli sendt tilbake.

Som første land i Europa nekter Danmark syriske flyktninger videre opphold i landet. Regjeringens begrunnelse er at deler av Syria nå anses som trygt å vende tilbake til.

Men ifølge Amnestys egen etterforskning kan det fortsatt være livsfarlig å vende tilbake til Syria.

Krev at danske myndigheter snur og gir syriske flyktninger fornyet midlertidig oppholdstillatelse - signer aksjonen!

I Danmark engasjerer saken om syriske flyktninger enormt, og det har vært en rekke demonstrasjoner rundt omkring i landet.

Ny rapport: Vold, tortur og fengsling

Siden 2011 har 6,6 millioner mennesker flyktet fra Syria på grunn av borgerkrig i landet. Nå blir mange syrere møtt med grusom straff når de kommer tilbake.

Amnestys rapport viser at returnerte flyktninger, inkludert barn, er blitt voldtatt, utsatt for seksualisert vold, tortur, forsvinninger og fengsling.

Rapporten viser at ingen deler av landet er trygt – flyktninger må ikke sendes tilbake til Syria! Likevel vil flere land returnere flyktninger dit, deriblant Danmark.

Les rapporten her:

Mor og lillesøstre med avslag

Under demonstrasjonen i København 19. mai fortalte den 18 år gamle syreren Mohamed Alata sin historie. Mohamed går i 10. klasse og håper å begynne på videregående etter sommeren. Han bor i Danmark sammen med sin mor og to lillesøstre på 10 og 11 år. Mohameds eldre bror er gift og også bosatt i Danmark.

Nå risikerer hans familie – i likhet med mange andre syriske familier i Danmark – å bli splittet.

I mars i år fikk moren og søstrene beskjed om at deres oppholdstillatelse ikke var blitt fornyet. Ifølge Mohamed flyktet familien hans fra Assad-regimet, og faren hans skal ha blitt drept i borgerkrigen i landet.

Mohamed frykter for sin mor, dersom hun blir tvangsreturnert, og sier hun vil bli stilt en rekke spørsmål fra syriske myndigheter om hvor hennes to sønner, som er pliktig til å avtjene militærtjeneste, befinner seg.

Mitt hjerte blør når jeg tenker på at min mor og to søstre skal returnere til Syria. Hva er det for et liv for kvinner og barn?

Mohamed Alata

Kan bli tvangsreturnert

Danske myndigheter har inndratt, eller ikke fornyet, oppholdstillatelsen til 402 syrere.

Minst 48 av de 402 syrerne har fått sine saker endelig vedtatt og er i en såkalt utsendelsesposisjon, det betyr at de risikerer tvangsutsendelse dersom Danmark gjenopptar diplomatiske forbindelser med det syriske regimet.

Før diplomatiske forbindelser er på plass, kan danske myndigheter benytte seg av «motivasjonsfremmende» metoder, herunder frihetsberøvelse, for å motivere til frivillig retur til hjemlandet. Syriske flyktninger med endelig vedtak kan blant annet bli plassert i egne utsendelsesmottak, der de ikke har anledning til å jobbe eller studere.

Amnesty krever at:

  • danske myndigheter stopper inndragningen av syriske flyktningers beskyttelsesstatus, og fornyer midlertidige oppholdstillatelser for syriske flyktninger.

Signaturene sendes Utlendings- og integrasjonsminister Mattias Tesfaye. Alle syriske flyktninger har behov for beskyttelse inntil de ikke lenger risikerer tortur, bortføring eller henrettelse i sitt hjemland.

Menneskerettigheter
Hvilke rettigheter dreier saken seg om: 

Ifølge Amnesty International, vil enhver retur til Syria være et brudd på Danmarks internasjonale forpliktelser iht. prinsippet om non-refoulement, som forbyr land å sende flyktninger tilbake til et land hvor de vil være i risiko for å bli utsatt for alvorlige menneskerettighetsbrudd.

Land
Om situasjonen i Syria: 

Ifølge Amnesty Internationals dokumentasjon vil borgere fra Damaskus og omegn stå i fare for å bli utsatt for forfølgelse eller andre alvorlige menneskerettighetsbrudd dersom de vender tilbake. Det gjelder selv om konflikten har avtatt. Syrere har fremdeles behov for internasjonal beskyttelse.

Amnesty International har samlet inn dokumentasjon på overgrep mot syriske flyktninger som har vendt tilbake til områder kontrollert av den syriske regjeringshæren. Disse flyktningene må gjennom en «sikkerhetsgodkjenning», som innebærer avhør av syriske sikkerhetsstyrker. Syriske sikkerhetsstyrker er kjent for å stå bak bruk av tortur, henrettelser og tvungne forsvinninger.

Les mer om situasjonen i Syria her.

Danmarks udlændinge- og integrationsminister
Mattias Tesfaye
Slotsholmsgade 10
1216 København
Danmark

Kære Mattias Tesfaye,

Jeg skriver for at opfordre den danske regering til at stoppe revurderingen af syriske flygtninges opholdstilladelser og forny de midlertidige opholdstilladelser for syriske flygtninge, som har søgt beskyttelse i Danmark efter at være flygtet fra væbnet konflikt i deres land.

Alle syriske asylansøgere bør få beskyttelse i Danmark. Den 1. maj 2021 havde 402 syrere allerede fået deres opholdstilladelse inddraget eller ikke fornyet hos Udlændingestyrelsen. Mange af dem venter nu på den endelige afgørelse i Flygtningenævnet. Den 1. juni 2021 havde mindst 48 syriske flygtninge modtaget en endelig afgørelse i deres sag. De er blevet anbragt i en såkaldt ’udsendelsesposition’ i Danmark – i risiko for at blive tvangsudsendt, hvis Danmark genetablerer diplomatiske forbindelser til det syriske regime.

Jeg er bekymret for, at syriske familier med forskelligt opholdsgrundlag bliver splittet ad. Syrere i udsendelsesposition mister deres arbejde og studieplads og risikerer at sidde i centrene i årevis i en ’standby’ position uden at kunne deltage aktivt i samfundet.
Jeg er stærkt foruroliget over, at nogle syrere i udsendelsesposition risikerer at blive frihedsberøvet, som en ’motivationsfremmende’ foranstaltning.

Jeg er meget bekymret over, at disse forhold kan presse dem til at vende tilbage til Syrien, hvor de vil være i reel risiko for alvorlige menneskerettighedskrænkelser. Konfliktens ophør i bestemte områder af Syrien betyder ikke, at mennesker trygt kan rejse tilbage.

Amnesty International har i årevis dokumenteret de forbrydelser og overgreb, der finder sted i Syrien. Mange af de mest alvorlige menneskerettighedskrænkelser, såsom vilkårlig fængsling, tortur, mishandling og tvungne forsvindinger, står Assad-regimet bag. Civile i Syrien og flygtninge, der er vendt tilbage, er i risiko for alvorlige menneskerettighedskrænkelser.

Jeg beder dig om at gribe til øjeblikkelig handling for at sikre den fortsatte beskyttelse af alle syrere, der opholder sig i Danmark, inklusiv dem, som har midlertidig opholdstilladelse. Alle syrere har brug for beskyttelse indtil situationen i Syrien ikke længere krænker deres basale rettigheder.

Med venlig hilsen